Toezicht en handhaving

Verdeling toezichtsbevoegdheden

In principe houdt de digitaledienstencoördinator (of bevoegde autoriteit) van het land van oorsprong/vestiging van de aanbieder van tussenhandeldiensten toezicht op de naleving van de verplichtingen uit de Digitaledienstenverordening.

Voor de VLOP’s en VLOSE’s wordt hier echter van afgeweken en is in hoofdzaak de Europese Commissie de toezichthouder. Zij is exclusief bevoegd voor toezicht op de verplichtingen uit de Digitaledienstenverordening die alleen gelden voor aanbieders van VLOP’s en VLOSE’s (i.e. over systeemrisico’s). Voor toezicht op de andere bepalingen is de digitaledienstencoördinator van het land van vestiging van de VLOP of VLOSE bevoegd, in zoverre de Europese Commissie het toezicht niet naar zich heeft toegetrokken.

Nationale digitaledienstencoördinatoren en bevoegde autoriteiten

Elke EU-lidstaat moet één of meer ‘bevoegde autoriteiten’ voor toezicht aanduiden en één daarvan ook benoemen tot digitaledienstencoördinator, die moet coördineren en verantwoordelijk is voor alle kwesties die verband houden met het toezicht op en de handhaving van de Digitaledienstenverordening in die lidstaat.

Een overzicht van de digitaledienstencoördinatoren per lidstaat kan je hier terugvinden.

De Europese Commissie

De Europese Commissie houdt toezicht op de naleving van de Digitaledienstenverordening door de VLOP’s en VLOSE’s, en met name hun verplichting om zogenaamde ‘systeemrisico’s’ van hun platforms jaarlijks te beoordelen, desgevallend risicobeperkende maatregelen te nemen en externe audits te laten uitvoeren. Zie Europese Commissie: VLOP’s en VLOSE’s.

Een overzicht van de toezichtactiviteiten van de Europese Commissie ten aanzien van de tot dusver aangewezen VLOP’s en VLOSE’s kan je hier terugvinden.

Europese Raad voor Digitale Diensten (digitaledienstenraad)

De Digitaledienstenverordening heeft een onafhankelijke adviesgroep opgericht die is samengesteld uit de digitaledienstencoördinatoren, wordt voorgezeten door de Europese Commissie en als opdracht heeft om de digitaledienstencoördinatoren en de Europese Commissie te adviseren en bij te staan.

De digitaledienstenraad is een eerste keer officieel samengekomen op 19 februari 2024.

Een overzicht van de vergaderingen kan je hier terugvinden.