Toekennen status ‘betrouwbare flagger’

Artikel 22 van de Digitaledienstenverordening voorziet in de toekenning van de status van ‘betrouwbare flagger’.

Meldingen over illegale inhoud die zijn gedaan door betrouwbare flaggers (binnen hun aangewezen expertiseterrein) moeten door aanbieders van onlineplatforms prioritair worden verwerkt en afgehandeld (in vergelijking met meldingen van eindgebruikers via de standaard ‘kennisgevings- en actiemechanismen’ die de platformen verplicht moeten aanbieden).

Deze status van ‘betrouwbare flagger’ onder de Digitaledienstenverordening moet worden aangevraagd bij de digitaledienstencoördinator van het land van vestiging van de verzoekende entiteit.

Een aanvrager moet aantonen dat hij aan elk van de volgende voorwaarden voldoet: 

  • hij heeft specifieke expertise en bevoegdheid voor het opsporen, identificeren en melden van illegale inhoud;
  • hij is onafhankelijk van enige aanbieder van onlineplatforms;
  • hij voert zijn activiteiten uit met als doel meldingen zorgvuldig, nauwkeurig en objectief te doen.

Als entiteiten niet langer aan deze voorwaarden voldoen kan de status als betrouwbare flagger ook opnieuw worden ingetrokken. 

Betrouwbare flaggers dienen jaarrapporten te publiceren over het aantal en soort meldingen die zij hebben gedaan.

Enkele voorbeelden van entiteiten die in aanmerking komen voor het statuut van betrouwbare flagger zijn:

  • Specifieke eenheden van (nationale of Europese) rechtshandhavingsinstanties (vb. EUROPOL);
  • Niet-gouvernementele organisaties (vb. INHOPE netwerk);
  • Particuliere of semi-overheidsorganen;
  • Industrieverenigingen;
  • Sectorale organisaties;
  • Enz.

Om te voorkomen dat het betrouwbare flagger-systeem vermindert in waarde moet het aantal betrouwbare flaggers beperkt blijven tot organisaties die de nodige deskundigheid aan boord leggen voor het opsporen van illegale inhoud en die aan de voorwaarden voldoen. Particulieren kunnen dan ook niet het statuut van betrouwbare flagger krijgen.

Entiteiten die het statuut van erkende betrouwbare flagger willen bekomen, kunnen hun aanvraag daartoe richten aan de Belgische digitaledienstencoördinator BIPT via het mailadres [email protected].

Het BIPT zal het verzoek dan binnen België doorsturen naar de ‘bevoegde autoriteit’ in kwestie (VRM, CSA, Medienrat) of het verzoek zelf als ‘bevoegde autoriteit’ behandelen.

Een lijst met erkende ‘betrouwbare flaggers’ onder de Digitaledienstenverordening kan je hier terugvinden.