Europese Commissie: VLOP's en VLOSE's

De Europese Commissie houdt toezicht op de naleving van de Digitaledienstenverordening door ‘Very Large Online Platforms’ (VLOPs) en ‘Very Large Online Search Engines’ (VLOSEs), en met name hun verplichting om zogenaamde ‘systeemrisico’s’ van hun platforms jaarlijks te beoordelen (bv. hun algoritmes zouden bepaalde illegale of schadelijke inhoud vaak kunnen aanbevelen), desgevallend risicobeperkende maatregelen te nemen (bv. door aanpassing van het ontwerp van hun algoritmische systemen) en externe audits te laten uitvoeren. Voor toezicht op de andere bepalingen is de digitaledienstencoördinator van het land van vestiging van de VLOP of VLOSE bevoegd, in zoverre de Europese Commissie het toezicht niet naar zich heeft toegetrokken.

VLOP’s en VLOSE’s, diensten met maandelijks gemiddeld meer dan 45 miljoen actieve gebruikers in de EU, moeten door de Europese Commissie formeel als dusdanig worden aangeduid. De Europese Commissie al verschillende diensten als een VLOP of VLOSE aangewezen.

Een actueel overzicht van de tot dusver aangewezen VLOP’s en VLOSE’s, hun plaats van vestiging en de toezichtactiviteiten van de Europese Commissie kan je hier terugvinden.