Mediatoegankelijkheid

In het Mediadecreet zijn bepalingen opgenomen m.b.t. de toegang tot televisiediensten voor personen met een handicap. Aan de hand van onderstaande 'vragen en antwoorden' informeren we graag over de geldende regels.

Hoe worden programma's toegankelijk gemaakt voor personen met een handicap ?

Het Mediadecreet legt de Vlaamse televisieomroepen een aantal verplichtingen op in verband met de toegankelijkheid van hun programma's. Het betreft dan voornamelijk het ondertitelen van de programma's.

Om programma's toegankelijk te maken voor personen met een visuele of auditieve beperking worden ondertiteling, audiobeschrijving, gebarentaal en auditieve ondertiteling gebruikt.

Het Mediadecreet bepaalt dat de Vlaamse televisieomroepen hun programma's voortdurend en in toenemende mate met evenredige maatregelen toegankelijk maken voor personen met een handicap.
De openbare omroep (VRT) moet hierbij meer inspanningen leveren dan particuliere televisieomroepen.

Moet elke televisieomroep zijn programma's toegankelijk maken voor personen met een handicap ?

Neen. Voor kleinere televisieomroepen met een beperkt marktaandeel (minder dan 5%) zijn er geen verplichtingen m.b.t. de toegankelijkheid van de programma's.

Hoe maakt de VRT haar programma's toegankelijk ?

Dit is vastgelegd in de beheersovereenkomst 2021-2025 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT.

De VRT (Eén, Canvas, Ketnet, ...) voorziet teletekstondertiteling in 99% van de Nederlandstalige programma's. De VRT realiseert ook een progressieve groei naar 90% ondertiteling van video op websites zoals vrt.nu, vrt.nws, ...

De VRT verzorgt tevens een journaal voor volwassenen en een kinderjournaal via open net, met een tolk Vlaamse Gebarentaal.

De VRT ondersteunt maximaal de gesproken ondertiteling bij alle niet-Nederlandstalige programma's en programmaonderdelen, en voorziet audiodescriptie van alle fictie op Eén en Canvas (exclusief soap).

De huidige beheersovereenkomst kan hier teruggevonden worden.

Hoe maken de particuliere televisieomroepen hun programma's toegankelijk ?

Alle regionale televisieomroepen  moeten hun journaals op weekdagen vanaf 20 uur door ondertiteling toegankelijk maken voor personen met een auditieve handicap.

Voor de overige particuliere televisieomroepen wordt er een onderscheid gemaakt naargelang hun marktaandeel, gebaseerd op het kijkcijferbereik.

Voor televisieomroepen met een marktaandeel van minder dan 5% zijn er geen verplichtingen m.b.t. de toegankelijkheid van hun programma's.

Volgens de quota die de Vlaamse Regering heeft vastgelegd, moeten televisieomroepen met meer dan 15% marktaandeel (zoals bijvoorbeeld VTM), minstens 75% van alle programma's ondertitelen tussen 13 uur en 24 uur. Dit geldt niet voor kinderprogamma's die voornamelijk gericht zijn op kinderen jonger dan 8 jaar.

Particuliere televisieomroepen met journaals en een zeker marktaandeel, gebaseerd op het kijkcijferbereik, zoals VTM, moeten wel elk journaal ondertitelen evenals 90% van hun actualiteitenprogramma's, (behalve deze programma's die uitsluitend aan sportverslaggeving zijn gewijd).

Televisieomroepen met meer dan 5% marktaandeel (zoals bijvoorbeeld Play 4) moeten minstens 50 tot 65% van alle programma's ondertitelen tussen 13 uur en 24 uur. Dit geldt niet voor kinderprogramma's die voornamelijk gericht zijn op kinderen jonger dan 8 jaar. 

Waar vind ik informatie over de wettelijke verplichtingen van de televisieomroepen m.b.t. de toegankelijkheid van hun programma's?

De decretale basis is terug te vinden in artikel 151 van het Mediadecreet. (link naar het Mediadecreet)

De quota voor het toegankelijk maken van omroepprogramma's zijn opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2020 (link naar het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2020)

De inspanningen die de VRT inzake toegankelijheid van de programma's moet leveren zijn vastgelegd in de beheersovereenkomst 2021-2025 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT (in KPI 12). (Link naar de huidige beheersovereenkomst)

Bij wie kan ik terecht met vragen, meldingen over de toegankelijkheid van programma's of met klachten hieromtrent?

Je kan hiervoor terecht bij de Vlaamse Regulator voor de Media. Via onderstaand formulier kan je een vraag of melding naar de VRM doorsturen. 

Indien je een officiële klacht wil insturen, kan je hiervoor terecht op ons klachtenformulier (link naar het klachtenformulier). Meer informatie over het indienen van een klacht kan je terugvinden bij de veelgestelde vragen.

Meldpunt mediatoegankelijkheid

Heb je een vraag of melding rond mediatoegankelijkheid? Vul dan onderstaand formulier in. De VRM neemt zeer binnenkort contact met je op.