Klachten

Klachten kunnen bij de VRM op twee manieren ingediend worden.

1) Per aangetekende brief (waarbij het postmerk als indieningsdatum geldt).
U verstuurt deze brief aan:

Vlaamse Regulator voor de Media
Koning Albert II-laan 20 bus 21
1000 Brussel

2) U kunt uw klacht ook elektronisch indienen.

Daarvoor heeft uw PC of laptop volgende nodig:

Vervolgens dient u het programma Adobe Reader in te stellen zodat het de Belgische rootcertificaten vertrouwt. Uitleg hierover kan u terugvinden in de handleiding .

Nadat uw PC of laptop gebruiksklaar is vult u het klachtenformulier (PDF) in, voert de digitale handtekening in (pg 2, onderaan) en slaat de PDF op.

Daarna verstuurt u deze ondertekende PDF per e-mail aan: [email protected].