Commerciële communicatie

Het Mediadecreet omschrijft commerciële communicatie als beelden of geluiden die dienen om rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, de diensten of het imago van een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een economische activiteit verricht, te promoten. Dergelijke beelden of geluiden vergezellen of maken deel uit van een programma, tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of voor zelfpromotie. Vormen van commerciële communicatie zijn onder meer reclame, sponsoring, telewinkelen en productplaatsing.

Reclame

Het Mediadecreet omschrijft reclame als de audiovisuele of auditieve boodschap van een publieke of particuliere onderneming, of natuurlijke persoon - in welke vorm dan ook - over de uitoefening van een commerciële, industriële, ambachtelijke activiteit of van een beroep, ter bevordering van de levering tegen betaling van goederen of diensten, met inbegrip van onroerende goederen, rechten en verplichtingen, die tegen betaling of soortgelijke vergoeding dan wel voor zelfpromotie in een lineaire omroepdienst worden uitgezonden.

Veelgestelde vragen over reclame
Beslissingen over reclame
Standpunt VRM: onderscheid reclame - redactionele inhoud

Sponsoring

Het Mediadecreet omschrijft sponsoring als elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven.

Veelgestelde vragen over sponsoring
Informatiedocument verschil sponsoring - reclame (PDF)
Beslissingen over sponsoring

Productplaatsing

Productplaatsing, vaak aangeduid met de Engelse term Product Placement, wordt in het Mediadecreet omschreven als elke vorm van audiovisuele commerciële communicatie die bestaat in het opnemen van of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk binnen het kader van een televisieprogramma.

Veelgestelde vragen over product placement
Beslissingen over productplaatsing

Politieke reclame

Veelgestelde vragen over politieke reclame