Veelgestelde vragen over productplaatsing

Wat is productplaatsing / product placement?

Net zoals reclame, sponsoring en telewinkelen is productplaatsing (product placement) één van de vormen van commerciële communicatie.

Productplaatsing is aldus een vorm van commerciële communicatie die bestaat in het opnemen van of het verwijzen naar een product, dienst of merk binnen het kader van een televisieprogramma.

In tegenstelling tot reclame wordt productplaatsing niet geplaatst binnen de reclameblokken.

Is productplaatsing op televisie toegestaan? 

Productplaatsing (product placement) op televisie is toegestaan ten aanzien van:

1° het opnemen of het verwijzen naar een product, dienst of merk tegen betaling. In dit geval is product plaatsing enkel toegestaan in (televisie)films, series, sportprogramma's en lichte amusementsprogramma's, met uitzondering van kinderprogramma's.

2° goederen of diensten die gratis worden geleverd, zoals productiehulp en prijzen, met het oog op de opneming ervan in een programma. In dit geval is productplaatsing toegestaan in alle soorten programma's, behalve in alle kinderprogramma's van de openbare omroep van de Vlaamse Gemeenschap (VRT). De Vlaamse Regering kan dit verbod uitbreiden tot de kinderprogramma's van de andere omroeporganisaties.

Is productplaatsing toegestaan voor alle producten?

Neen, programma's mogen in geen geval productplaatsing bevatten voor:

1° tabaksproducten of sigaretten of ondernemingen waarvan de voornaamste activiteit bestaat in de productie of verkoop van sigaretten en andere tabaksproducten;

2° specifieke geneesmiddelen of medische behandelingen die in België enkel op voorschrift beschikbaar zijn.

Aan welke voorwaarden moeten programma's voldoen die productplaatsing bevatten?

De programma's die productplaatsing bevatten, moeten voldoen aan alle volgende voorwaarden:

1° de inhoud en, in geval van lineaire uitzending, de programmering ervan, worden niet in die mate beïnvloed dat de verantwoordelijkheid en redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie worden aangetast;

2° de programma's sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen;

3° het product of dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht

4° als het programma in kwestie is geproduceerd of besteld door de omroeporganisatie zelf of door een aan hem verbonden onderneming, worden de kijkers duidelijk gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing. Het programma in kwestie wordt in het begin en op het einde ervan, en als het na een reclamepauze wordt hervat, op passende wijze als zodanig aangeduid. De Vlaamse Regering kan hierover nadere regels bepalen.

Met het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 heeft de Vlaamse Regering regels vastgelegd met betrekking tot het gebruik van een logo voor de aanduiding van productplaatsing.

Hoe kan ik weten dat een programma productplaatsing bevat?

Artikel 100, § 1, van het Mediadecreet somt de voorwaarden op waaraan programma's die productplaatsing bevatten moeten voldoen.

Artikel 100, § 1, 4°, van het Mediadecreet bepaalt dat:
'als het programma in kwestie is geproduceerd of besteld door de omroeporganisatie zelf of door een aan hem verbonden onderneming, worden de kijkers duidelijk gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing. Het programma in kwestie wordt in het begin en op het einde ervan, en als het na een reclamepauze wordt hervat, op passende wijze aangeduid om verwarring bij de kijkers te voorkomen. De Vlaamse Regering kan daarover nadere regels bepalen'.

Met het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 werden regels opgelegd met betrekking tot het gebruik van een logo voor de aanduiding van productplaatsing.

Zo vermeldt het besluit dat de omroeporganisaties de kijkers moeten wijzen op de aanwezigheid van productplaatsing in de programma's, door het tonen van het PP-logo (zie hieronder). In het besluit wordt ook bepaald op welke manier het logo in beeld moet worden gebracht.

logo productplaatsing

Waarvoor staat het PP-logo?

Het PP-logo wijst erop dat in het programma productplaatsing (product placement) voorkomt.

Productplaatsing is net zoals reclame, sponsoring en telewinkelen één van de vormen van commerciële communicatie.

Productplaatsing is aldus een vorm van commerciële communicatie die bestaat in het opnemen van of het verwijzen naar een product, dienst of merk binnen het kader van een televisieprogramma.

Met het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 werden regels opgelegd met betrekking tot het gebruik van een logo voor de aanduiding van productplaatsing.

Zo vermeldt het besluit dat de omroeporganisaties de kijkers moeten wijzen op de aanwezigheid van productplaatsing in de programma's, door het tonen van het PP-logo (zie hieronder). In het besluit wordt ook bepaald op welke manier het logo in beeld moet worden gebracht.

logo productplaatsing

Het PP-logo.