Perscontact

Journalisten kunnen contact opnemen met:

Francis Soulliaert - Communicatieverantwoordelijke
mail: [email protected]
tel: 02/553.27.39

Recentste persberichten

2024

2023

Over VRM

De Vlaamse Regulator voor de Media is de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media. In het belang van Vlaamse kijkers en luisteraars kijkt hij er op toe dat de mediaregelgeving, beschreven in het mediadecreet, in Vlaanderen nageleefd wordt. Hij komt tussen bij eventuele geschillen en behandelt klachten over en meldingen van mogelijke inbreuken op de regelgeving. Voorts waakt de VRM ook specifiek over de bescherming van minderjarigen en over onpartijdigheid op de Vlaamse radio en tv. Tot slot beheert de VRM de toekenning van mediavergunningen aan Vlaamse audiovisuele media. De VRM werd in 2006 opgericht door de Vlaamse overheid.