Mediadecreet en wetgeving

De basisteksten inzake de Vlaamse omroepwetgeving en de werking van de Vlaamse Regulator voor de Media kunnen hier worden geconsulteerd, evenals relevante Europese regelgeving:


Omroepwetgeving

Mediadecreet

Geconsolideerde tekst van het Mediadecreet van 27 maart 2009, bijgewerkt tot 1 maart 2024 

Besluit regionale televisieomroeporganisaties

Besluit van 23 november 2018 (pdf) de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de regionale televisieomroeporganisaties ter uitvoering van artikel 166/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie.

Besluit van 25 april 2014 (pdf) van de Vlaamse Regering betreffende de regionale televisieomroeporganisaties ter uitvoering van artikel 166/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie.

Decreet regionale televisieomroeporganisaties

Decreet van 21 februari 2014 (pdf) houdende wijziging van diverse bepalingen over de regionale televisieomroeporganisaties van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie.

Decreet invoering stimuleringsregeling voor audiovisuele sector

Decreet van 17 januari 2014 (pdf) tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, houdende invoering van een stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector.

Uitvoeringsbesluit stimuleringsregeling

Besluit van 21 maart 2014 van de Vlaamse Regering betreffende de stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector, vermeld in artikel 184/1 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie

Besluit van 1 februari 2019 van de Vlaamse Regering betreffende de deelname van de particuliere niet-lineaire televisieomroeporganisaties aan de productie van Vlaamse audiovisuele werken, bekrachtigd bij decreet van 26 april 2019.

Decreet nieuwe eengemaakte regeling voor de stimulering van de audiovisuele sector

Decreet van 1 maart 2024 (pdf) tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft het stimuleren van de audiovisuele sector door financiële bijdragen aan de productie van audiovisuele werken.

Besluit bemiddelingsprocedure VRM

Besluit van 8 november 2013 van de Vlaamse Regering betreffende de uitwerking van de voorwaarden voor een bemiddelingsprocedure conform artikel 180 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie

Besluit logo productplaatsing

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 betreffende het gebruik van een logo voor de aanduiding van productplaatsing (PDF), Belgisch Staatsblad, 06 oktober 2010, p.60293.

Zendvergunningenbesluit

Zendvergunningenbesluit (PDF) (besluit van de Vlaamse regering van 13 juni 2003 betreffende de toekenning van zendvergunningen aan de erkende particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen), gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 (PDF)gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2010 (pdf) en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 (PDF) en gewijzigd bij besluit van 2 juli 2021 (pdf).

Evenementenbesluit

Evenementenbesluit (PDF) (besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 houdende vaststelling van de lijst van evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving). Artikel 2 en 3 van het evenementenbesluit werden opgeheven bij het decreet van 17 januari 2014 tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie (pdf)

Frequentiebesluit particuliere radio-omroepen

Besluit van 29 maart 2019 van de Vlaamse Regering houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties dat kan worden erkend en houdende de opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties (pdf)

Besluit van 18 september 2020 van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage 1 en 4 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2019 houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties dat kan worden erkend en houdende de opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties (pdf)

Besluit van 2 juli 2021 van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2019 houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties dat kan worden erkend en houdende de opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale, netwerk- en lokale radio-omroeporganisaties (pdf).

Frequentiebesluit VRT

Frequentiebesluit VRT (PDF) (besluit van de Vlaamse regering van 9 maart 2007 waarbij de nodige frequenties voor analoge radio ter beschikking van de Vlaamse Radio- en Televisieomroep worden gesteld), gewijzigd bij besluit van 21 april 2017 (pdf),  gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 (pdf) en gewijzigd bij besluit van 18 september 2020 (pdf).

Erkenningenbesluit

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende diverse uitvoeringsbepalingen over radio-omroep en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep (pdf), gewijzigd bij besluit van 2 juli 2021 (pdf).

Voorheen: Erkenningenbesluit (PDF) (besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2007 betreffende de procedure en de aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen), gewijzigd bij het besluit van 16 juli 2010 (pdf), gewijzigd bij besluit van 21 april 2017 (pdf) en opgeheven bij besluit van 2 juli 2021 (pdf).

Digitaal frequentieplan omroepnetwerken

Digitaal frequentieplan omroepnetwerken (PDF) (besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 houdende vaststelling van het digitaal frequentieplan voor aanbieders van radio- en televisieomroepnetwerken), gewijzigd bij besluit van 21 april 2017 (pdf), gewijzigd bij besluit van 15 juli 2022 (pdf).

Licentie voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijbehorende zendervergunningen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure voor het verkrijgen van een licentie voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijbehorende zendervergunningen (PDF, 4.39 MB)(besluit van 18 juli 2008) en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 (PDF), gewijzigd bij besluit van 28 april 2017 (pdf), gewijzigd bij besluit van 2 juli 2021 (pdf) en gewijzigd bij besluit van 22 september 2023 (pdf).

Besluit Vlaamse Regering i.v.m. netwerken die voor een significant aantal eindgebruikers het belangrijkste middel zijn om omroepprogramma's te ontvangen

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 houdende vaststelling van de netwerken die voor een significant aantal eindgebruikers het belangrijkste middel zijn om een omroepprogramma te ontvangen (pdf)

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2023 over de vastlegging van een tijdspad en quota voor het toegankelijk maken van omroepprogramma's en over het verstrekken van subsidies ter uitvoering van artikel 151 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2023 over de vastlegging van een tijdspad en quota voor het toegankelijk maken van omroepprogramma's en over het verstrekken van subsidies ter uitvoering van artikel 151 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie (pdf)

Besluit over het verstrekken van informatie over programma's die de lichamelijke, geestelijke of morele ontwikkeling van minderjarigen zouden kunnen aantasten

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2024 over het verstrekken van informatie aan de kijker over programma's die de lichamelijke, geestelijke of morele ontwikkeling van minderjarigen zouden kunnen aantasten

 

Werking VRM

VRM-decreet

VRM-decreet (PDF) (decreet van 16 december 2005; voor de actuele, gecoördineerde versie, zie deel VII van het Mediadecreet) + inwerkingtreding (PDF) (besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2006)

Procedurebesluit

Procedurebesluit (PDF) (besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 betreffende de procedure voor de Vlaamse Regulator voor de Media), gewijzigd bij besluit van 30 maart 2007 (pdf), gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 2007 (PDF), gewijzigd bij besluit van 18 juli 2008 (pdf), gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2010 (PDF), gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 (PDF), gewijzigd bij het besluit van 1 maart 2019 (pdf) en gewijzigd bij besluit van 2 juli 2021 (pdf).

Reglement van orde raad van bestuur

Reglement van orde raad van bestuur (pdf) (21 maart 2013)

Reglement van orde algemene kamer - kamer voor onpartijdigheid en bescherming minderjarigen

Reglement van orde algemene kamer en kamer voor onpartijdigheid en bescherming minderjarigen (PDF) (18 mei 2009)

Kaderbesluit monitoring

Kaderbesluit monitoring (PDF) (14 juli 2014)

Charter deugdelijk bestuur

Charter deugdelijk bestuur (pdf)

 

Europese regelgeving

Verordening (EU) 2022/2065 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG (digitaledienstenverordening) (pdf)