Europese Raad voor Digitale Diensten (digitaledienstenraad) en Europese samenwerking

De Digitaledienstenverordening zorgt voor de oprichting van een onafhankelijke adviesgroep die is samengesteld uit de digitaledienstencoördinatoren, wordt voorgezeten door de Europese Commissie en als opdracht heeft om de digitaledienstencoördinatoren en de Europese Commissie te adviseren en bij te staan.

De digitaledienstenraad is een eerste keer officieel samengekomen op 19 februari 2024.

Een overzicht van de vergaderingen van de Europese Raad voor Digitale Diensten kan je hier terugvinden.

De Digitaledienstenverordening bevat bovendien verschillende procedures voor grensoverschrijdende samenwerking op basis waarvan digitaledienstencoördinatoren uit andere lidstaten en/of de Europese Commissie de VRM (of de andere ‘bevoegde autoriteiten’ van België) zouden kunnen verzoeken om medewerking te verlenen bij onderzoeken naar aanbieders van tussenhandeldiensten (desgevallend VLOP’s of VLOSE’s) die niet in Vlaanderen (of België) zijn gevestigd. Omgekeerd beschikt de ‘bevoegde autoriteiten’ van België ook over mogelijkheden om inbreuken door buitenlandse aanbieders van tussenhandeldiensten met eindgebruikers in België op te sporen en/of aan te kaarten.