Strategische doelstelling 1: Relevant voor en dicht bij iedereen.