KPI 5. De VRT gaat pro-actief en op structurele basis in overleg over de realisatie van haar publieke opdracht met maatschappelijke stakeholders, de culturele sector, sportorganisaties, de muzieksector en de erkende levensbeschouwelijke strekkingen.

Om haar aanbod af te stemmen op behoeften uit de samenleving doet VRT aan marktonderzoek. De onderzoeksresultaten worden aangevuld met kennis die ze verwerft uit overleg en samenwerking met tal van maatschappelijke spelers. Dat gebeurt in ad hoc-overleg maar ook in meer gestructureerd overleg. Enkele voorbeelden daarvan uit 2022:

  • Overleg met vertegenwoordigers van de levensbeschouwelijke verenigingen (op 18 januari en 13 juni).
  • Overleg met afgevaardigden van de koepelorganisatie het MuziekOverleg (op 30 juni) en tal van overlegmomenten met personen uit de muzieksector (zoals een overleg over de toekomst van Muziekarchief Vlaanderen op 23 juni).
  • Overleg met verschillende sportorganisaties (zoals de Vlaamse Handbalbond op 3 mei en Jumping Mechelen op 10 oktober) en over de aandacht voor g-sporten (met vertegenwoordigers op 21 juni en 4 oktober en het Belgian Paralympic Committee op 14 november en 15 december).
  • Overleg met de cultuursector, zoals het Cultuuroverleg met vertegenwoordigers van de cultuur-koepelverenigingen (op 23 mei), het Boekenoverleg met vertegenwoordigers uit de boekensector (op 1 april, 12 mei en 19 oktober), een rondetafel over cultuurcommunicatie met vertegenwoordigers van culturele instellingen en organisaties (op 9 april) en een Vlaams Talenplatform met onder meer vertegenwoordigers van Vlaamse universiteiten (op 7 november).
  • Kernoverleg diversiteit met diverse belangenverenigingen (op 14 april), overleg inclusienetwerk VRT (op 5 oktober en 19 december), overleg toegankelijkheid met vertegenwoordigers van slechtzienden- en slechthorendenverenigingen (op 22 juni), onderwijsoverleg met onder meer vertegenwoordigers van het departement Onderwijs (op 17 februari en 26 april) en overleg met het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (op 26 juli).

Dit is slechts een greep uit het overleg. Overleg met externe organisaties gebeurde daarnaast ook vaak op ad hoc-basis. Bijvoorbeeld als er opportuniteiten waren tot samenwerking rond het aanbod, zoals met het Netwerk tegen Armoede in het kader van De Warmste Week of met Mediawijs voor initiatieven rond digitale inclusie.

De performantiemaatstaf blijkt hiermee in 2022 behaald te zijn.