Toezichtsrapport VRT - 2022

Het Mediadecreet bepaalt dat de algemene kamer van de VRM het toezicht uitoefent op de naleving door de openbare omroep (VRT) van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. De VRM rapporteert hierover jaarlijks aan de Vlaamse Regering.

Op 29 juni werd het rapport over het werkingsjaar 2022 voorgesteld in de Commissie Media van het Vlaams Parlement. De VRM beoordeelt daarbij de mate waarin de openbare omroep in 2022 de performantiemaatstaven heeft behaald. 

Uit het rapport van de VRM blijkt dat de VRT voor het werkingsjaar 2022 goede resultaten heeft behaald. Alle performantiemaatstaven die in 2022 behaald moesten worden, werden, op één na, ook behaald.

Je kan het toezichtsrapport 2022 van de VRM m.b.t. de naleving van de beheersovereenkomst door de openbare omroep, toegevoegd aan deze pagina terugvinden.

In opdracht van de VRM werd door de onderzoeksgroep Media, Middenveld en Politiek (M²P) van de Universiteit Antwerpen een onderzoek gevoerd naar de onpartijdigheid van de VRT in de nieuwsberichtgeving in het jaar 2022.

Dit onpartijdigheidsonderzoek bestaat uit drie onderdelen:

  • Een uitgebreide rapportering van actoren en thema's in het hoofdjournaal van VRT waarbij het 19u journaal van VTM als vergelijkingspunt werd genomen
  • Een uitgebreide rapportering van actoren en thema's in de duidingsprogramma's van VRT
  • Het gedetailleerd coderen van twee cases waarbij al het nieuws op een brede waaier aan platformen en media (niet alleen VRT) is geanalyseerd.

Het uitgevoerde onderzoek 'Onpartijdigheid van de VRT - Nieuwsberichtgeving 2022' kan je via deze link raadplegen.