Conclusie

De VRT heeft bijna alle performantiemaatstaven behaald die in 2022 behaald moesten worden. Eén performantiemaatstaf werd echter niet behaald. Het betreft KPI 18: "Van de geregistreerde gebruikers komt minstens de helft één keer per maand in contact/interactie met 1 of meerdere van onze digitale kanalen en is hij/zij dus een actieve gebruiker. Voorbeelden van een interactie of contact zijn: een video bekijken op VRTNU, luisteren en/of interageren via de radio app, deelnemen aan een online wedstrijd en het bekijken van een item op VRTNWS of Sporza". Eind 2022 telde de VRT 1.358.728 "actieve" profielen tegenover 3.383.300 "geregistreerde" profielen. Dat betekent dat 40,2% van de geregistreerde gebruikers een actieve gebruiker was. VRT zal de komende maanden en jaren verdere initiatieven nemen waardoor ook de activiteitsgraad van Vlaamse gebruikers verder toeneemt. Dat zal er toe bijdragen om het VRT-bereik hoog te houden in het meer gedigitaliseerde medialandschap.

Over de volgende KPI's wordt in dit rapport nog geen uitspraak gedaan omdat ze nog niet behaald moesten zijn in 2022. Dat is het geval voor de KPI 10 (diversiteit in beeldvorming), het tweede en derde punt van KPI 11 (diverse samenstelling personeelsbestand) en KPI 37 (evaluatie samenwerkingsinitiatieven door een onafhankelijke deskundige).

KPI 17 (versterkingdigitaal gebruik door meer geregistreerde gebruikers) moet ook pas worden behaald in 2025 maar deze doelstelling werd door VRT reeds behaald in 2022.

De VRM stelt vast dat de VRT in het kader van het opvolgen van de strategische doelstellingen in 2022 goede resultaten heeft neergezet.