SD 2.3. Educatie | De VRT zal de Vlaamse mediagebruikers iets leren, hen inspireren en het actieve burgerschap stimuleren

De VRT heeft een plaats in het collectief geheugen van Vlaanderen en speelt een belangrijke rol op het vlak van educatie voor alle mediagebruikers over generaties heen. De VRT neemt haar educatieve rol ter harte doorheen het hele aanbod. Zij ondersteunt in het bijzonder de opleiding van kinderen en jongeren en engageert zich om op dit vlak meer samen te werken met het onderwijs. De VRT stimuleert actief burgerschap met aandacht voor diverse maatschappelijke thema's.