2.2.5. Een divers muziekbeleid dat kansen geeft aan jong, Vlaams talent

2.2.5.1. De VRT capteert jaarlijks 250 concerten, Vlaamse voorstellingen of festivals voor uitzending via één of meerdere aanbodsmerken

In 2020 capteerde de VRT 316 concerten (zonder studiosessies), Vlaamse voorstellingen of festivals voor uitzending via haar aanbodsmerken (norm: 250), ten opzichte van 407 in 2019. Het verschil is te verklaren door het wegvallen van veel evenementen en concerten vanwege de coronacrisis, waardoor ook minder gecapteerd kon worden. De norm werd nog steeds behaald in deze uitzonderlijke periode voor de podiumsector. De onderstaande tabel geeft het aantal captaties per aanbodsmerk:

Merk

Aantal

Radio 1

9

Radio 2

49

Klara

98

Studio Brussel

87

MNM

35

Één

8

Canvas

26

Ketnet

4

Bijlage 7 bevat het totaaloverzicht van alle concerten.

De performantiemaatstaf blijkt hiermee behaald te zijn.

2.2.5.2. De VRT organiseert vier keer per jaar overleg met de vertegenwoordigers van de Vlaamse cultuursector

Om het cultuuraanbod en de cultuurbeleving in Vlaanderen te promoten en te stimuleren werkte de VRT samen met de Vlaamse cultuursector. Daarvoor was er veelvuldig overleg, zowel in structurele overlegmomenten met de overkoepelende cultuurorganisaties als in rechtstreeks overleg met Vlaamse cultuurhuizen.

Op 26 juni en 16 december organiseerde de VRT een zogenaamd Cultuuroverleg: een structureel overlegmoment tussen de VRT en een representatieve afvaardiging van de cultuursector. Tijdens die ontmoetingen werd informatie gedeeld over de werking, het beleid en de rapportering van de VRT inzake cultuur. Daarnaast ging het over de plaats van cultuur in de nieuwe beheersovereenkomst, de mogelijkheden van VRT NU, het bereiken van jongeren, de verdere digitalisering en de Vlaamse identiteit. De cultuursector bezorgde de VRT de hoogtepunten van hun culturele agenda. Het overzicht werd periodiek voorgelegd aan een intern overlegplatform van de culturele redacties van de VRT. Die gingen er mee aan de slag voor hun programmering. De partners wisselden ten slotte van gedachten over samenwerkingsmogelijkheden in coronatijden, zoals de alternatieve Boekenbeurs in Antwerpen en het evenement Media & Culture Fast Forward.

Op 6 oktober en 9 december was er het Boekenoverleg, een structureel overleg met koepelorganisaties van de boekensector. Deze keren ging aandacht naar de nieuwe beheersovereenkomst, de Boekenmarathon (als alternatief voor de Boekenbeurs van Antwerpen) en over een mogelijke nieuwe literatuurprijs. De samenwerking tussen LangZullenWeLezen en het Overleg Literaire Organisatoren werd positief geëvalueerd.

Om concrete samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken, werden daarnaast diverse cultuurorganisaties (zoals Artefact, Iedereen leest en Westtoer) uitgenodigd op de tweewekelijkse vergadering van de VRT-cultuurredacties.

De performantiemaatstaf blijkt hiermee behaald te zijn.

2.2.5.3. De VRT organiseert twee keer per jaar overleg met de vertegenwoordigers van de Vlaamse muzieksector

In 2020 werd Vi.be (voorheen Poppunt) de opvolger van Kunstenpunt als de vaste partner van de VRT voor structureel overleg met de professionele muzieksector. Dat was een gevolg van een nieuwe beheersovereenkomst van Poppunt/Vi.be met de Vlaamse Overheid. De VRT en Vi.be organiseerden in 2020 samen de uitreikingen van de Music Industry Awards (MIA’S) en de Klara-muziekprijzen (Klara’s).

Vi.be verving Kunstenpunt ook als coördinator van het Muziekoverleg, de koepel van 19 Vlaamse muziekorganisaties. Wegens de coronacrisis kon een eerste overleg pas op 20 november plaatsvinden. Het stond grotendeels in het teken van de crisis in de Vlaamse muzieksector en de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT. Met het oog op de hoge nood in de muzieksector door de coronacrisis, vond een week later (op 25 november) een nieuw overleg met vertegenwoordigers uit de muziek- en cultuursector plaats. Daarbij werd gefocust op wat de VRT kon doen ter ondersteuning van die sectoren. In december werd een wekelijks overleg opgestart met Vi.be met het oog op De week van de Belgische muziek (in februari 2021).

Naast dit overleg zijn er nog tal van andere samenwerkingen en overlegmomenten; deze zijn opgenomen in bijlage 8.

De performantiemaatstaf blijkt hiermee behaald te zijn.

2.2.5.4. De VRT verbindt zich ertoe dat op Radio1, Radio 2, Studio Brussel, MNM en Klara de Vlaamse muziekproducties minstens 25% van de totale muziektijd innemen

Om te garanderen dat Vlaamse en Nederlandstalige muziek voldoende aan bod komt, verbindt de VRT zich ertoe dat 25% van de totale muziektijd op alle VRT-radionetten bestaat uit Vlaamse muziekproducties. In 2020 werd dat engagement net gehaald met 26,3% Vlaamse muziek voor alle radionetten samen. Het overzicht is opgenomen in bijlage 9. De meting wordt gedaan via Music Master, de tool die gebruikt wordt voor de programmatie van de songs door de muziekverantwoordelijken. In deze tool wordt aan iedere song een label toegevoegd, ook het label Vlaamse muziekproductie. Op basis van deze data worden het totale cijfer bepaald. Dit zijn geen CIM-cijfers, maar cijfergegevens van de VRT.

De VRM heeft steekproefsgewijs een controle uitgeoefend op de cijfergegevens van de VRT. Deze controle gebeurt op basis van de opgevraagde playlists van de verschillende radionetten. De gegevens voor de periodes van 1 juni tot en met 30 juni 2020 en van 1 september tot en met 30 september 2020 werden aan de VRT opgevraagd. Er werd een vergelijking gemaakt tussen de overgemaakte playlists van de VRT en de opnames die door de VRM steekproefsgewijs zijn gemaakt. Uit deze controle blijkt dat de gegevens die door de VRT werden overgemaakt, gelijk zijn aan de controledate van de VRM.

De performantiemaatstaf blijkt hiermee behaald te zijn.

2.2.5.5. Minstens 30% van de muziektijd op Radio 2 is Nederlandstalig

Op Radio 2 moet, volgens de beheersovereenkomst, 30% van de muziekproducties Nederlandstalig zijn. In 2020 bracht Radio 2 31,2% Nederlandstalige muziekproducties. Het overzicht is opgenomen in bijlage 10.

De VRM heeft steekproefsgewijs een controle uitgeoefend op de cijfergegevens van de VRT. Deze controle gebeurt op basis van de opgevraagde playlists van Radio 2. De gegevens voor de periodes van 1 juni tot en met 30 juni 2020 en van 1 september tot en met 30 september 2020 werden aan de VRT opgevraagd. Er werd een vergelijking gemaakt tussen de overgemaakte playlists van de VRT en de opnames die door de VRM steekproefsgewijs zijn gemaakt. Uit deze controle blijkt dat de gegevens die door de VRT werden overgemaakt, gelijk zijn aan de controledate van de VRM.

De performantiemaatstaf blijkt hiermee behaald te zijn.

2.2.5.6. Minstens 15% van de muziektijd op Radio 1 is Nederlandstalig

De norm voor het percentage Nederlandstalige muziek op Radio 1 (norm: 15%) werd in 2020 met 16,3% bereikt. Het overzicht is opgenomen in bijlage 11.

De VRM heeft steekproefsgewijs een controle uitgeoefend op de cijfergegevens van de VRT. Deze controle gebeurt op basis van de opgevraagde playlists van Radio 1. De gegevens voor de periodes van 1 juni tot en met 30 juni 2020 en van 1 september tot en met 30 september 2020 werden aan de VRT opgevraagd. Er werd een vergelijking gemaakt tussen de overgemaakte playlists van de VRT en de opnames die door de VRM steekproefsgewijs zijn gemaakt. Uit deze controle blijkt dat de gegevens die door de VRT werden overgemaakt, gelijk zijn aan de controledate van de VRM.

De performantiemaatstaf blijkt hiermee behaald te zijn.