2.3.3. De VRT zet meer in op documentaire

2.3.3.1. De VRT investeert jaarlijks in de coproductie van minimaal 15 afleveringen documentaires, waarvan minstens de helft auteursdocumentaires (one off-documentairefilm of afleveringen van reeksen)

De VRT investeerde in de coproductie van 19 documentaires (norm: 15).

Eén en Canvas behaalden samen die doelstelling met Raymond (drie afleveringen), Klappen van Stig, Besmet (vier afleveringen), I Am Golden Karen, Goden van Molenbeek, Sakawa, Another Paradise, Schoon donker, MOTHER, In Another Life, By the name of Tania, A Punk Daydream, Brussels Jazz Orchestra en Confessions to dEUS. Alle 19 waren auteursdocumentaires.

De performantiemaatstaf blijkt hiermee behaald te zijn.

2.3.3.2. De VRT ontwikkelt een strategisch plan inzake documentaire. Zij pleegt hiervoor (uitdagingen, opportuniteiten, kwaliteitsnormen, ...) twee keer per jaar overleg met de sector en het VAF

Canvas wil de partner van de Vlaamse documentairesector zijn. Ze heeft hiervoor in 2016 een strategisch plan ontwikkeld dat de visie, missie en programmatie beschrijft. Dit plan werd ook in 2020 gevolgd. In dit kader pleegde ze in 2020 ook regelmatig overleg met de sector en het VAF. Het management overlegde geregeld met producenten.

Na overleg met het VAF in het voorjaar besliste de VRT om te investeren in vier extra mini-fictiereeksen (uitgezonden op Eén in januari 2021). In december hield de VRT met het VAF een strategisch overleg. Tussentijds was er geregeld overleg tussen beide partijen over verschillende thema’s. Met Flanders Doc werd overlegd over diverse thema’s, onder andere over hoe beter ingespeeld kan worden op auteursdocumentaire-festivals. Met de Unie van Regisseurs besprak de VRT hoe de samenwerking verbeterd kan worden met het oog op de versterking van de Vlaamse audiovisuele sector en het Canvasmerk.

De performantiemaatstaf blijkt hiermee behaald te zijn.

2.3.3.3. Minimaal één aanbodsmerk heeft aandacht voor documentaire in prime time, incl. auteursdocumentaire

De visie en ambitie van Canvas rond documentaires vertaalde zich in een prominente plaats in het uitzendschema. Canvas programmeerde dagelijks documentaires in prime time.   Genres als exploratie, geschiedenis, human interest, current affairs, cultuur en natuur kwamen aan bod.  Het betreft interne producties, externe producties, aankoopprogramma’s én coproducties met het Mediafonds en het Filmfonds (VAF). 

Enkele voorbeelden van de samenwerkingen met het VAF zijn DNA, Het Vaticaan, Mobutu, Thom & Stoffel, Hertenkoorts , Jules & Ik, Yaren en de zon, BOOS, Draw For Change, De kinderen van Save en Het verhaal van Vlaanderen.

De performantiemaatstaf blijkt hiermee behaald te zijn.

2.3.3.4. De VRT is op minimaal 2 Europese / internationale festivals aanwezig met het oog op het ondersteunen van Vlaamse documentaire in het buitenland

De VRT ondersteunde Vlaamse documentaires in het buitenland op de EBU Documentary Experts Meeting verbonden aan festival Sunny Side of the Doc in La Rochelle (22-25 juni) en op de EBU Documentary Experts Meeting verbonden aan IDFA Amsterdam (18 november – 6 december) (norm: 2). Wegens de coronacrisis werden deze festivals digitaal georganiseerd.

De performantiemaatstaf blijkt hiermee behaald te zijn.