Toezichtsrapport VRT - 2012

Jaarlijks rapporteert de Vlaamse Regulator voor de Media aan de Vlaamse Regering over de naleving door de openbare omroep (VRT) van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. Het recentste toezichtsrapport handelt over het jaar 2012. Het voorliggende rapport bespreekt voor de eerste maal de verwezenlijkingen van de VRT in het licht van de nieuwe beheersovereenkomst (2012-2016).

Uit de rapportering door de VRM blijkt dat de VRT het overgrote deel van de doelstellingen heeft behaald. Slechts enkele doelstellingen werden niet behaald. In zijn aanbeveling stelt de VRM dat de openbare omroep het bestaande permanent meetsysteem verder zou moeten uitbouwen om ervoor te zorgen dat het niet behalen van bepaalde doelstellingen kan worden opgevangen.