1. Strategische en operationele doelstellingen

Het deel 'Strategische en operationele doelstellingen' bevat de onderdelen 'aanbod en bereik', 'productstrategie' en 'creativiteit en efficiëntie.