5. Financiële betrekkingen

SD39: De vrijwaring van een gezonde financiële positie is voor de VRT een absolute noodzaak.

OD39.1: De VRT behaalt jaarlijks minstens het cumulatieve resultaat over de duur van de beheersovereenkomst conform het financieel plan in bijlage.

OD39.2: De VRT realiseert bij afsluiting van ieder boekjaar een solvabiliteitsratio (verhouding eigen vermogen / balanstotaal) van minimaal 30%.

OD39.3: Het eigen vermogen van de VRT zal einde 2016 niet lager liggen dan 130 miljoen euro.

OD39.4: De VRT zet een efficiency verbeteringstraject op dat de garantie biedt dat bij constant beleid (inhoudelijk én financieel)  de uitvoering van de openbare omroepopdracht na 2016 gevrijwaard blijft. De VRT werkt hiervoor een plan uit voor 30 juni 2012.

NIET VAN TOEPASSING : De financiële situatie van de VRT wordt geëvalueerd door het Rekenhof.

 

SD40: De VRT heeft oog voor het ESR-vorderingensaldo van de Vlaamse overheid.

OD40.1: De financiële engagementen van de Vlaamse Regering dienen te passen binnen de contraintes van de meerjarenbegroting en de jaarlijks door het Vlaams Parlement gestemde begroting.   De VRT engageert zich bij het nastreven van de organisatiedoelstellingen, tot het realiseren van de in de begroting voorziene ESR-saldo.  Er wordt wel abstractie gemaakt van de impact van het dossier gebouwen op het ESR-resultaat.

NIET VAN TOEPASSING : De financiële situatie van de VRT wordt geëvalueerd door het Rekenhof.