7. CONCLUSIE EN AANBEVELING

De VRT heeft quasi alle doelstellingen behaald.  

Voor de doelstelling inzake het bereik op maandbasis van 40% Vlaamse surfers en minstens 30% binnen elke relevante doelgroep kon er voor het tweede jaar op rij geen conclusie getrokken worden, omdat er wegens technische problemen geen cijfers beschikbaar waren van de CIM-Internetstudie. 

Volgende doelstellingen zijn (net) niet behaald: 

  • De doelstelling inzake het beschikbaar stellen van ondertitels voor doven en slechthorenden (SD 4) op andere platformen (dan televisie) tegen eind 2014 is niet behaald. Eind 2014 was het nog niet mogelijk om de ondertiteling van T888 op te nemen in de videostreaming op de VRT-websites, maar er is wel een stappenplan opgemaakt. 
  • De doelstelling inzake onder meer streefcijfers voor het personeelsbestand (SD31), meer specifiek voor personen met een handicap (1,1% in plaats van 1,5%) en nieuwe Vlamingen (2,6% in plaats van 4%) en vrouwen (39,1% van alle werknemers in plaats van 40% en 24,4% in het management in plaats van 33%) is niet behaald

 

AANBEVELING: De VRM stelt vast dat de VRT in het kader van het opvolgen van de strategische en operationele doelstellingen zeer goede resultaten heeft behaald. Voor een enkel onderdeel is er geen informatie beschikbaar en voor enkele andere is de doelstelling (net) niet behaald. De VRM stelt voor om een permanent meetsysteem verder uit te bouwen. Op die manier kan het niet behalen van onderdelen van doelstellingen beperkt of zelfs vermeden worden.