Toezichtsrapport VRT - 2014

Jaarlijks rapporteert de Vlaamse Regulator voor de Media aan de Vlaamse Regering over de naleving door de openbare omroep (VRT) van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. Dit rapport bespreekt de verwezenlijkingen van de VRT in 2014 in het licht van de beheersovereenkomst 2012-2016.

Uit de rapportering door de VRM blijkt dat de VRT het overgrote deel van de doelstellingen heeft behaald.

Voor de doelstelling inzake het bereik op maandbasis van 40% Vlaamse surfers en minstens 30% binnen elke relevante doelgroep kon er voor het tweede jaar op rij geen conclusie getrokken worden, omdat er wegens technische problemen geen cijfers beschikbaar waren van de CIM-Internetstudie.

Slechts enkele onderdelen van doelstellingen werden (net) niet behaald.

In zijn aanbeveling stelt de VRM dat de openbare omroep het bestaande permanent meetsysteem verder zou moeten uitbouwen om ervoor te zorgen dat het niet behalen van bepaalde onderdelen van doelstellingen tijdig kan gedetecteerd worden.


Het rapport werd op donderdag 18 juni 2015 gepresenteerd in de Commissie Media van het Vlaams Parlement. Ontdek de belangrijkste resultaten van het rapport in deze presentatie.