7.2. Inzetten op een toekomstgericht werking en participatieve bedrijfscultuur

7.2.1. De VRT werkt een HR-beleidsplan uit

Onder het motto ‘Talent beter laten samenwerken voor de maatschappelijke opdracht van de VRT’ is een beleidsplan uitgeschreven dat een toekomstvisie uittekent voor alle domeinen van het HR beleid, van cultuur- en talentontwikkeling, over verloningsbeleid tot welzijn. Jaarlijks worden op basis van de concrete behoeften van de afdelingen en de realisatie van deze toekomstvisie - gegeven de beschikbare middelen - de prioriteiten bepaald om hierin vooruitgang te realiseren.

Het streven naar een sterke samenwerkingscultuur staat hierin centraal. In het beleidsdocument ‘Fier op de VRT’ wordt aan de hand van 15 thema’s (zoals vertrouwen, feedback geven, leiderschap, kostenefficiënt werken, edm) beschreven wat deze gewenste cultuur inhoudt. De visie en doelstellingen van de verschillende HR domeinen zijn zo bepaald dat deze allen bijdrage tot de totstandkoming ervan. Bij middel van een 2-3 jaarlijkse bevraging bij de medewerkers over alle thema’s wordt de vooruitgang opgevolgd.

De VRT werkte in 2020 aan het vernieuwen van haar bedrijfscultuur, onder de noemer “Fier op de VRT”. Fier op de VRT-trajecten steunen grotendeels op een sterke teamwerking. Dat leidde in 2020, door de coronacrisis, tot heel wat beperkingen. Desondanks werden meer dan 400 initiatieven genomen in alle onderdelen van de organisatie. 16 trajecten kregen begeleiding (goed voor in totaal 255 sessies).

De performantiemaatstaf blijkt hiermee behaald te zijn.