Strategische doelstelling 7: Efficiënte en meer wendbare organisatie

Om haar opdrachten in de toekomst waar te blijven maken is het nodig dat de VRT een meer wendbare, efficiënte en dynamische organisatie wordt. Daarvoor ontwikkelde de VRT in 2016 een toekomstplan. 2020 stond in het teken van de verdere uitvoering van dit toekomstplan.