7.3. Investeren in leiderschaps- en talentontwikkeling

7.3.1. De VRT werkt een programma voor leidinggevenden uit

Binnen de Fier op de VRT-trajecten ging de aandacht onder meer naar het versterken van de rol van de leidinggevende, de ondersteuning van individuele medewerkers bij veranderingen, het opbouwen van vertrouwen en samenwerking, het ontwikkelen van een feedbackcultuur, het aligneren van de organisatie, de samenwerkingsprocessen en de rollen & verantwoordelijkheden binnen de visie en de doelstellingen van de afdeling. Meer aandacht werd besteed aan een betere registratie en opvolging van de diverse initiatieven.

De VRT bood in 2020 verschillende opleidingen aan die specifiek gericht zijn op het ontwikkelen van leidinggevende competenties, zoals een basistraject rond leiderschapsvaardigheden en persoonlijke coachingtrajecten. Wegens de coronacrisis werden ze herwerkt naar online sessies. In totaal waren er 302 deelnemers. Daarvan volgden 102 leidinggevenden de opleiding Leidinggeven op afstand, wat hun moest helpen bij het aansturen van hun team(leden).

Naar aanleiding van aanbevelingen in een rapport van Audit Vlaanderen over de VRT werd in het najaar een plan van aanpak inzake integriteit opgesteld. Het doel was om het integriteitsbesef binnen de VRT aan te scherpen, van top tot basis. Daarbij werd een sleutelrol gegeven aan elke leidinggevende en ging extra aandacht naar de hoog-risicofuncties en signaal- en controlefuncties binnen de omroep. Tegen eind 2020 werd een lijst opgesteld van hoog-risicofuncties en -teams. Opleidingstrajecten en campagnes startten nadien in 2021.

De performantiemaatstaf blijkt hiermee behaald te zijn.

 

7.3.2. De VRT werkt een programma van loopbaan- en mobiliteitsmanagement uit

De VRT stimuleert medewerkers om regelmatig stil te staan bij hun loopbaan (hun talenten, ambities en interesses) en een brede ervarings- en kennisopbouw na te streven. Het biedt medewerkers de gelegenheid om een nieuwe functie of (tijdelijke) opdracht op te nemen binnen de organisatie, zich verder te ontwikkelen en zo inzetbaar te blijven in een continu veranderende omgeving.

Medewerkers werden actief op de hoogte gebracht van nieuwe functies. Dat gebeurde in de eerste plaats via een wekelijkse nieuwsbrief zodat interne mobiliteit wordt gestimuleerd. De personeelsleden werden zo tevens geïnformeerd over tijdelijke opdrachten waarvoor ze zich kandidaat konden stellen. Op die manier konden ze nieuwe ervaringen en expertise opdoen en tegelijk een tijdelijk project mogelijk helpen maken.

Via talentreviews wordt gepeild naar ontwikkelings- en loopbaanmogelijkheden voor medewerkers. Leidinggevenden en medewerkers worden aangespoord om met elkaar in dialoog te gaan over het invullen en uitbouwen van hun loopbaan. Een wekelijks mobiliteitsoverleg op HR brengt vraag en aanbod bij elkaar.

De HR-afdeling VRT JOBS begeleidde de invulling van 121 freelance- en interimovereenkomsten en 54 arbeidsovereenkomsten (waarvan er 32 (of 59,3%) door interne medewerkers werden opgenomen).

Daarnaast hebben medewerkers de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een loopbaancoaching-traject. In het kader van een dergelijke loopbaanondersteuning begeleidde een externe loopbaancoach 10 medewerkers in hun zoektocht naar een job en een werkcontext die aansluit bij hun talenten en vaardigheden.

Persoonlijke ontwikkeling

Verschillende medewerkers kregen opleidingen die hun moesten helpen om hun impact te verhogen. Zo volgden 28 experten een opleiding over communiceren en 18 experten over onderhandelen. 30 medewerkers kregen geïndividualiseerde begeleiding van een coach op specifieke ontwikkelingsbehoeftes. De persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers stond ook centraal bij bijvoorbeeld specifieke gesprekken met leidinggevenden en bij het inzetten van externe loopbaanondersteuning. Om in te spelen op de groeiende nood aan loopbaanmanagement werd een gespecialiseerde HR-cel opgestart binnen het team van talentontwikkeling.

Online opleidingen

De coronacrisis versterkte in 2020 de behoefte aan online opleidingen. Medewerkers konden een beroep doen op het reeds bestaande leerplatform LinkedIn Learning (met professionele opleidingen, zoals filmen met kleine camera’s, werken met Adobe Premier en Office 365-cursussen). In het voorjaar werd het online-opleidingsaanbod uitgebreid door samen te werken met Goodhabitz. Dat platform focust op “soft skills” (zoals leren online samenwerken en het ontwikkelen van “persoonlijke kracht”). De medewerkers werden via een interne campagne aangemoedigd om online opleidingen te volgen. In totaal volgden 406 medewerkers op deze manier een of meer opleidingen.

Versterken van digitale competenties

Tele-thuiswerken was gedurende lange tijd in 2020 de norm, een gevolg van de coronacrisis. De medewerkers dienden over de nodige digitale competenties te beschikken om hun opdrachten waar te maken. Om die reden werd het ontwikkelingsaanbod uitgebreid met sessies over OneNote, Office à la carte en MS Teams. Diverse specifieke digitale opleidingen werden georganiseerd. Zo volgden 230 programmamakers opleidingssessies over video maken voor het online platform TikTok en waren er opleidingen over virtueel brainstormen.

Welzijn

Als gevolg van de coronacrisis werden opleidingen, online workshops en webinars georganiseerd om de medewerkers te ondersteunen in hun werk en het omgaan met de impact van de gezondheidscrisis op hun persoonlijk welzijn. Thema’s die onder andere aan bod kwamen waren thuis-ergonomie, de werk-privé-balans bij thuiswerken, tips om contact te houden met collega’s en gezondheid & veerkracht.

De performantiemaatstaf blijkt hiermee behaald te zijn.