Financiële betrekkingen tussen de ondertekenende partijen

1.1 De VRT behaalt jaarlijks minstens het cumulatieve resultaat over de duur van de beheersovereenkomst conform het financieel plan in bijlage 2 van de beheersovereenkomst.

De financiële toestand van de VRT wordt geëvalueerd door het Rekenhof.

1.2 De VRT engageert zich bij het nastreven van de organisatiedoelstellingen, tot het realiseren van het gebudgetteerde ESR-resultaat. Er wordt wel abstractie gemaakt van de impact van het dossier gebouwen op het ESR-resultaat.

De financiële toestand van de VRT wordt geëvalueerd door het Rekenhof.