Conclusie

Conclusie

De VRT heeft bijna alle performantiemaatstaven behaald.

Een aantal performantiemaatstaven werd in het werkingsjaar 2020 echter (net) niet behaald. Het betreft:

  • Gesproken ondertiteling: gesproken ondertiteling was niet 100% beschikbaar (norm: 100%, uitgezonderd specifieke archiefbeelden);
  • T888: Teletekstondertiteling was beschikbaar bij 99,6% van alle Nederlandstalige programma’s (norm: 100% in 2020);
  • De samenstelling van het personeelsbestand bestond uit: 3,5% nieuwe Vlamingen (norm: 4% tegen 2020);
  • 9 mensen met een arbeidshandicap of een migratie-achtergrond volgden een opleidingsstage (norm: 10). Het niet behalen van deze performantiemaatstaf is te wijten aan corona.

Over de volgende performantiemaatstaf kon ook in 2020 geen uitspraak worden gedaan:

  • Ondertiteling video: In 2020 waren ondertitels beschikbaar voor veel videoaanbod op de websites. De VRT beschikte nog niet over een goed meetsysteem om het ondertitelde online aanbod in kaart te brengen. Aldus kon de VRT geen cijfers hieromtrent meegeven (norm: progressieve groei naar 90% ondertiteling van video op de websites tegen 2020).

De VRM stelt vast dat de VRT in het kader van het opvolgen van de strategische doelstellingen in 2020 goede resultaten heeft neergezet.