KPI 34. De VRT is tegenover de mediagebruiker transparant over het gebruik en de aard van de publieke omroepalgoritmes.

VRT werkte verder aan een transparantiebeleid over de publieke omroepalgoritmes. Daarbij wil zij zo goed mogelijk rekening houden met de verwachtingen van de gebruikers inzake privacybewaking en datagebruik.

VRT gaf de opdracht aan een onderzoeker van UGent te bepalen hoe het publieke omroepalgoritme het beste kan uitgelegd worden. In overleg werd een plan van aanpak uitgewerkt dat in 2023 verder uitgerold zal worden.

Een eerste stap was het updaten van de VRT-privacypagina op haar digitale platformen. Onder de sectie ‘Onze (gepersonaliseerde) diensten’ werden verwijzingen aangebracht met algemene informatie over het algoritme, zoals het bestaan ervan, de reden waarom we dit gebruiken en inzetten (het beter inspelen op de smaken van de gebruiker en het uitbreiden van zijn smaak) en de betekenis ervan voor de mediagebruiker.

Bij publieke verklaringen verwees VRT geregeld naar het gebruik van publieke omroepalgoritmes. Daarbij werd benadrukt dat VRT met haar publiek omroepalgoritme de gebruiker probeert te overtuigen om een meer divers aanbod te bekijken/beluisteren. Met andere woorden: het publiek omroepalgoritme vertrekt van de intentie om een maatschappelijk relevant aanbod zo goed mogelijk in de kijker te plaatsen van de gebruikers. Dat gebeurt in een combinatie van een technische oplossing (algoritme) en menselijke curatie.

De performantiemaatstaf blijkt hiermee in 2022 behaald te zijn.