KPI 33. De VRT doet aan smaakverbreding via algoritmes en curatie. De impact daarvan wordt op continue basis gemeten.

Het VRT MAX-platform onderscheidde zich in 2022 niet alleen door het aanbod zelf maar ook door in te zetten op het verbreden van de smaak van de gebruikers. Dat deed het enerzijds door manuele curatie: het manueel in de kijker plaatsen van aanbod en (omroepbrede) initiatieven. Anderzijds werden hiervoor geautomatiseerde aanbevelingen ingezet, gestuurd door algoritmes. Beide methodes hebben als doel om gebruikers naast gelijkaardige programma’s waar ze eerder al naar keken of luisterden ook programma’s voor te stellen uit andere domeinen (zoals cultuur, informatie of human interest).

Smaak definiëren

VRT focuste in 2022 op het ontwikkelen van een gepaste methodiek om smaak en bijgevolg smaakverbreding te meten. De resulterende metriek ‘smaak’ geeft binnen de context van VRT MAX in een getal weer hoe uniform het consumptiegedrag van een mediaconsument is verdeeld over een vaste groep categorieën. De aanbodscategorieën: Cultuur, Documentaire, Entertainment, Film, Human Interest, Humor, Levensbeschouwing, Lifestyle, Muziek, Nieuws en actua, Nostalgie, Series, Sport, Talkshows, Wetenschap en natuur. De smaakscore van een gebruiker is 0 wanneer deze enkel aanbod uit één aanbodscategorie consumeert en 100 wanneer diens consumptiegedrag perfect gespreid is over de selectie van alle aanbodscategorieën (wat niet voorkomt).

Smaak verbreden

VRT tracht de smaakscore van VRT MAX-gebruikers te verhogen aan de hand van redactionele curatie en geautomatiseerde personalisatie. De curerende redactie van VRT MAX maakte gebruik van aanbod uit verschillende categorieën om dit aanbod te promoten. Thematische ‘swimlanes’ over de 25-ste verjaardag van Canvas en over ‘Topreeksen die kans maken op de Ha! van HUMO’ zijn hier voorbeelden van. Daarnaast ontwikkelde VRT haar eigen algoritmes verder om het rijke aanbod op VRT MAX aan haar gebruikers aan te bieden. Smaakverbreding wordt daarbij reeds tijdens het creatieproces van een algoritme  ingebouwd om zo het consumptiegedrag van elke gebruiker uniformer te verdelen over de verschillende aanbodscategorieën. Eenmaal een algoritme in gebruik wordt genomen, evalueert VRT of het wel degelijk leidt tot een breder consumptiegedrag bij de gebruikers.

Smaak meten

De verschillende initiatieven rond curatie en personalisatie hebben, hoewel nog experimenteel, duidelijk resultaat. Dat blijkt uit geautomatiseerde metingen die werden ingebouwd.

Vanuit het oogpunt van de gebruiker hebben de smaakverbredende algoritmes die verbonden zijn aan het volledige VRT MAX-aanbod wel degelijk impact. Zo verdubbelde de smaakscore in enkele maanden bij de groep gebruikers die bij de lancering van VRT MAX in september 2022 een lage smaakscore hadden (van 1,67 naar 3,64). Voor de periode september-december 2022 (de eerste meetmaanden) was de gemiddelde smaakscore 28,77.

Vanuit het oogpunt van de manuele smaakverbredende initiatieven (curatie) blijkt dat die wel degelijk bijdragen tot het verhogen van de smaakscore van gebruikers. Dat is af te leiden uit de eerste meetmethodes die hiervoor ontwikkeld werden. Zo verhoogde bijvoorbeeld de (bovenvermelde) gecureerde swimlane ‘25 jaar Canvas’ de smaakscore van gebruikers met 4,48% en de swimlane van ‘Topreeksen die kans maken op de Ha! van HUMO’ met 3,85%.

Toekomst

In 2023 zal VRT zich inzake smaakverbreding inzetten om haar bestaande initiatieven te optimaliseren. Daarnaast zullen de hierboven beschreven principes ook vertaald worden naar de context van VRT NWS. Ook voor de nieuwssite zal naar een passende smaakdefinitie toegewerkt worden om deze daarna te gebruiken voor de ontwikkeling van diverse initiatieven. (VRT NWS hanteerde in 2022 reeds aanbevelingsalgoritmes, zoals Meest bekeken de voorbije week (voor video), De populairste fragmenten van de voorbije week (voor audio) en Meest recente nieuws uit eigen regio (op basis van het gebruikersprofiel)).

De performantiemaatstaf blijkt hiermee in 2022 behaald te zijn.