Het rapport heeft betrekking op de beheersovereenkomst 2021-2025, werkingsjaar 2021. De VRM beoordeelt de mate waarin de openbare omroep in 2021 de performantiemaatstaven die zijn opgenomen in de beheersovereenkomst heeft behaald.

De VRM stelt vast dat de VRT in het kader van het opvolgen van de strategische doelstellingen in 2021 goede resultaten heeft behaald.

Eén performantiemaatstaf die in 2021 behaald moest worden, werd in het werkingsjaar 2021 niet behaald. Het betreft KPI 18: “Van de geregistreerde gebruikers komt minstens de helft één keer per maand in contact/interactie met 1 of meerdere van onze digitale kanalen en is hij/zij dus een actieve gebruiker. Voorbeelden van een interactie of contact zijn: een video bekijken op VRTNU, luisteren en/of interageren via de radio app, deelnemen aan een online wedstrijd en het bekijken van een item op VRTNWS of Sporza”. Eind 2021 telde de VRT 1.118.784 “actieve” profielen tegenover 2.871.262 “geregistreerde” profielen. Dat betekent dat slechts 39% van de geregistreerde gebruikers een actieve gebruiker was. VRT zal de komende jaren diverse initiatieven nemen met het oog op het verhogen van de activiteitsgraad (bijvoorbeeld door het opnemen van het audio-aanbod op VRT NU).

Over de volgende performantiemaatstaven wordt in dit rapport geen uitspraak gedaan omdat ze nog niet behaald moesten worden in 2021. Volgende KPI’s moeten behaald zijn in 2025: KPI 10 (diversiteit in beeldvorming), het tweede en derde punt van KPI 11 (diverse samenstelling personeelsbestand) en KPI 17 (versterking digitaal gebruik door meer geregistreerde gebruikers). KPI 37 (evaluatie samenwerkingsinitiatieven door een onafhankelijke deskundige) moet in 2024 behaald zijn.