Strategische doelstelling 6: Versterking van het media-ecosysteem

De VRT speelt in een context van internationalisering haar rol als versterker van en hefboom in het media-ecosysteem. Zij stimuleert een kwalitatief sterk en economisch leefbaar landschap om zo een pluralistisch en divers aanbod mee in stand te houden. Zij moedigt in haar externe relaties de naleving van het Sociaal Charter in de sector aan.

In een sterk ontwikkeld en lokaal verankerd medialandschap zoals het Vlaamse is de publieke omroep een unieke hefboom om de specifieke uitdagingen door de digitalisering en internationalisering om te buigen tot opportuniteiten voor de hele sector.

Dit vertaalt zich in drie deeldomeinen: een aangepast extern productiebeleid (inclusief digitale productie), structurele samenwerking met andere mediaorganisaties en doorgedreven samenwerking met andere publieke omroepen.