1.2. Aandacht voor diversiteit in beeldvorming

1.2.1. De VRT streeft naar een diversiteit in beeldvorming in het gehele intern en extern geproduceerde televisieaanbod, uitgezonderd programma-aankoop (geslacht-afkomst)

De VRT wil haar producties voortdurend meer representatief maken ten opzichte van de Vlaamse samenleving. Dat betekent dat zij die in al haar diversiteit wenst te tonen. Tegelijk wil zij de diverse bevolkingsgroepen op een genuanceerde manier tonen.

Volgens de beheersovereenkomst dient de VRT in het gehele intern en extern geproduceerde televisieaanbod, uitgezonderd programma-aankoop, minimaal 33% vrouwen (vanaf 2016, oplopend naar 40% tegen 2020) en 5% nieuwe Vlamingen (vanaf 2016, oplopend naar 7,5% tegen 2020) te behalen.

De aanwezigheid van die bevolkingsgroepen in het televisie-aanbod (behalve aangekochte programma’s) wordt jaarlijks gemeten in de Monitor diversiteit televisie. Dat helpt de VRT in het bijsturen van haar actieplannen diversiteit.

Jaarlijks laat de VRT de aanwezigheid van die bevolkingsgroepen in het televisie-aanbod (behalve aangekochte programma’s) onderzoeken. De voornaamste conclusies van de Monitor Diversiteit 2020 waren:

  • In 2020 waren 41,4% van de sprekende actoren in het tv-aanbod vrouwen (ten opzichte van 41,2% in 2019) (streefdoel: 40% in 2020).
  • Het aandeel nieuwe Vlamingen op Eén, Canvas en Ketnet bedroeg 8,4% (ten opzichte van 8,3% in 2019) (streefdoel: 7,5% in 2020).
  • 1,5% van de sprekende actoren waren mensen met een beperking (evenveel als in 2019) (geen streefdoel).

Net als voorgaande jaren werd in 2020 ook een kwalitatieve studie over beeldvorming (door UA) uitgevoerd, deze keer over de beeldvorming van ouderen.

De performantiemaatstaf blijkt hiermee behaald te zijn.