KPI 31. Het Journaal van Eén bevat jaarlijks minstens 365 cultuuritems.

In 2022 bevatte Het journaal 670 unieke cultuur- en media-items. Uniek in de betekenis dat een item dat meerdere keren werd uitgezonden in Het journaal van 13 uur, Het journaal van 19 uur en Laat maar een keer geteld werd.

Bijlage G bevat een overzicht van deze items.

De performantiemaatstaf blijkt hiermee in 2022 behaald te zijn.