6. Toezicht beheersovereenkomst VRT

6.1. Rapportering werkingsjaar 2020

In 2021 publiceerde de VRM het jaarlijkse toezichtsrapport op de naleving van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap door de openbare omroep VRT. Het rapport had betrekking op het werkingsjaar 2020, het laatste jaar van de beheersovereenkomst 2016-2020.

In het rapport beoordeelt de VRM de mate waarin de openbare omroep in 2020 zijn strategische en operationele doelstellingen heeft behaald.

De VRM heeft vastgesteld dat de VRT in het kader van het opvolgen van de performantiemaatstaven in 2020 goede resultaten heeft neergezet.

Op donderdag 1 juli 2021 organiseerde de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement een hoorzitting met de VRT en de VRM over het jaarverslag van de openbare omroep en het toezichtsrapport van de VRM.

6.2. Toezicht werkingsjaar 2021

De VRM is gestart met de voorbereidingen voor het rapport betreffende het werkingsjaar 2021, het eerste jaar van de beheersovereenkomst 2021-2025. Samen met de VRT zijn de methodiek en bijhorende meetinstrumenten voor de opvolging van de doelstellingen afgesproken. Net zoals bij de vorige beheersovereenkomst zullen, afhankelijk van de doelstellingen, door de VRT zowel cijfergegevens als descriptieve passages worden overgemaakt. Deze cijfergegevens zijn afkomstig van de studiedienst van de VRT, van externe instanties en van onderzoeksbureaus. De cijfergegevens van de studiedienst zullen door de VRM steekproefsgewijs worden getoetst aan controlegegevens.

Voor de monitoring van de onpartijdigheid van de nieuwsprogramma’s van de VRT in het kader van het toezicht op de VRT-beheersovereenkomst voor 2021 zal de VRM zich laten bijstaan door de Universiteit Antwerpen.