2.2 Mediahuis nv

2.2.1       STRUCTUUR EN AANDEELHOUDERS

Mediahuis nv is een vrij recente Vlaamse mediagroep die ontstaan is uit een verregaande samenwerking tussen twee bestaande groepen: Corelio en Concentra. Tot voor kort gold er een 62/38% verhouding tussen beide groepen/aandeelhouders. Ten gevolge van een aantal recente transacties ziet deze verhouding er momenteel als volgt uit:

Aandeelhouder

% kapitaal

Corelio nv

50,57%

Concentra nv

32,73%

VP exploitatie (=familie van Puijenbroek)

16,70%

Totaal

100,00%

Tabel 51: Aandeelhouders Mediahuis nv

Op 25 oktober 2013 werd de oprichting van Mediahuis goedgekeurd door de Belgische Mededingingsautoriteit. Mediahuis bouwde voort op een eerder samenwerkingsverband tussen de printing-activiteiten van Corelio en Concentra.

Op 19 oktober 2016 kondigde Mediahuis een belangrijke nieuwe stap richting verregaande samenwerking aan, waarbij het merendeel van de resterende media-activiteiten bij Corelio en Concentra eveneens bij Mediahuis werden ondergebracht.

Op 26 april 2017 zette de Belgische Mededingingsautoriteit het licht op groen voor deze uitbreiding van Mediahuis.

De uitbreiding omvat de verwerving van de uitsluitende zeggenschap door Mediahuis nv over Corelio Connect Noord nv, Vlaams-Brabantse Mediamaatschappij nv, Concentra Media Nederland BV, Digital Media Facilities nv, De Buren nv, Coldset Printing Partners en de drukportefeuilles van Corelio nv en Concentra nv, en van de gezamenlijke zeggenschap door Mediahuis nv over De Vijver Media nv, De Vijver nv, Nostalgie nv, Vlaanderen Eén nv, Mass Transit Media nv, Regionale TV Media nv en Exuvis bvba.[202]

Tegelijkertijd vertoonde Mediahuis interesse in de overname van de Nederlandse TMG-groep (uitgever van o.a. De Telegraaf). In de zomer van 2017 kreeg Mediahuis finaal groen licht van de Nederlandse mededingingsautoriteit voor het verwerven van de controle over TMG.

De inbreng door Corelio en Concentra van het merendeel van hun resterende activiteiten in Mediahuis en de inbreng door de familie van Puijenbroek van haar belang in TMG zorgde voor enkele verschuivingen in het aandeelhouderschap van Mediahuis, waarbij VP Exploitatie zijn intrede deed als nieuwe aandeelhouder.

Tot 2016 werden Concentra en Corelio als aparte groepen vermeld in het Mediaconcentratierapport.

Vanaf 2017 wordt er in het mediaconcentratierapport niet meer apart over deze groepen gerapporteerd. Hieronder geven we nog kort enige achtergrondinformatie over de groepen.

In 2018 verkocht Mediahuis zijn belang in De Vijver Media aan Telenet onder opschortende voorwaarden.

2.2.1.1         Concentra

Concentra werd in 1953 opgericht maar is eigenlijk ontstaan uit printactiviteiten die reeds van start gingen in de 19de eeuw (het betrof de uitgave van Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, de voorloper van Het Belang van Limburg).

In 1996 nam Concentra De Vlijt nv, de uitgever van Gazet van Antwerpen, over. Twee katholieke persfondsen, voormalige aandeelhouders in De Vlijt nv, werden aandeelhouder in de Regionale Uitgeversgroep RUG. RUG was de mediadochteronderneming van Concentra nv, vandaag Concentra Media Groep (naamswijziging in 2010). Deze fondsen ruilden later RUG-aandelen in om referentieaandeelhouder in Concentra te worden.

Na een passage op de beurs lanceerden Stichting De Zeven Eycken (een stichting naar Nederlands recht, waarin het aandeelhouderschap van de Familie Baert verankerd is) en het Katholiek Impulsfonds in mei 2004 een uitkoopbod.

Aandeelhouder

% kapitaal 2017

Stichting De Zeven Eycken (Nederlands KVK 41085521)

90,05%

 

Katholieke Impuls- en Mediafonds    

8,68%

 

Eigen aandelen

1,27%

 

Totaal

100,00 %

Tabel 52: Aandeelhoudersstructuur Concentra nv

In september 2014 nam Concentra het Nederlandse Media Groep Limburg over van het Britse mediabedrijf Mecom. Tot Media Groep Limburg behoren onder meer Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad. Concentra bracht de titels onder in het nieuw opgerichte bedrijf Concentra Media Nederland.

Concentra had de laatste jaren haar Nederlandse activiteiten uitgebreid, zo was het o.a. aandeelhouder geworden van de huis-aan-huisbladengroep A&C Media via Multimedia Thuis aan Huis. Concentra was ook aandeelhouder van RTNL, de exploitant van TV Limburg in Nederland maar TV Limburg stopte ermee op 1 juli 2016.

Voorafgaand aan de overname van Concentra Media Nederland door Mediahuis, had Concentra het belang van de Limburgse investeringsmaatschappij LRM in Concentra Media Nederland overgekocht.

Na de verregaande integratie van Mediahuis houdt Concentra apart enkel wat kleinere activiteiten over. Als ze nog een media-initiatief ondersteunt, zal dat onder het dak van Mediahuis zijn. Concentra zal mogelijk diversifiëren naar andere sectoren.[203]

2.2.1.2        Corelio

Corelio is ontstaan uit de groep rond De Standaard, de krant die voor het eerst verscheen in 1918.

In 1976 ging de Standaard-groep in faling en werden De Standaard, Het Nieuwsblad en De Gentenaar overgenomen door de Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUM), die op initiatief van André Leysen samen met een aantal Vlaamse ondernemers werd opgericht.

Vanaf september 2006 werd de naam Vlaamse Uitgeversmaatschappij gewijzigd in Corelio.

Aandeelhouder

% kapitaal 2016

Mediacore[204] (= familie Leysen en Sofinim, een investeringsgroep in handen van Ackermans & van Haaren) 0428.604.297

43,00%

Cecan (familie Vlerick Sap) 0417.119.004

20,00%

Mediacore Next 0416.594.808

14,00%

De Eik (fam Van Waeyenberge) 0411941380

15,00%

Vedesta (familie Van De Steen)

6,00%

Overige

2,00%

Totaal

100,00%

Tabel 53: Aandeelhouders Corelio nv

Bron: NBB+ informatie verstrekt door Corelio nv

In 2014 verkocht Corelio haar Franstalige uitgeefactiviteiten aan Nethys, onderdeel van de Tecteo-groep. Concreet betekende dit dat de krant L’Avenir, de gratis regiogids Proximag en de digitale activiteiten verbonden aan deze nieuwsmerken (zoals onder meer lavenir.net en proximag.be) de Tecteo-groep vervoegden.

Op 18 juni 2014 werd met Telenet een vernieuwd partnerschap gesloten rond De Vijver Media nv. Telenet kwam toen met de aandeelhouders van De Vijver Media overeen om een participatie van 50% te nemen in het kapitaal van de audiovisuele mediagroep. Corelio en Waterman&Waterman (Wouter Vandenhaute en Erik Watté) bleven elk voor 25% aandeelhouder in De Vijver Media nv. Bij de inbreiding van Mediahuis werd ook het belang in De Vijver Media overgeheveld naar Mediahuis.

Figuur 17: Organigram Mediahuis nv - Tekstuele beschrijving figuur 17

Bron: VRM op basis van informatie NBB+ Mediahuis[205]

2.2.2      AANBOD MEDIAHUIS NV

2.2.2.1        Radio

Mediahuis participeert zowel in de Vlaamse als de Franstalige versie van radio Nostalgie en dit samen met de Franse NRJ-groep.

Recent werd een licentie toegekend voor een netwerkradio aan SBS Media Belgium. Deze dochteronderneming van De Vijver Media werd deels buiten de transfert aan Telenet gehouden, zodat Mediahuis er voor 50% in participeert.

Mediahuis is samen met Medialaan en de openbare omroep ook betrokken in het initiatief m.b.t. de Radioplayer Vlaanderen. Daartoe zou een cvba opgericht worden die kan aansluiten bij de Radioplayer Worldwide, een non-profitorganisatie.

2.2.2.2        Televisie

De televisieactiviteiten van Concentra en Corelio werden bij Mediahuis ondergebracht.

Het betrof in eerste instantie de exploitatie van de regionale tv-zenders ATV, TV Limburg, TV Oost (alle drie via De Buren nv) en ROB TV (vroeger Vlaams Brabantse Mediamaatschappij nv, sinds 19 september 2018 ook De Buren nv).

Via de participaties in De Vijver Media was Mediahuis ook betrokken bij de zenders VIER, VIJF, ZES en Woestijnvis.

Op 7 maart 2018 werd aangekondigd dat Telenet een akkoord had bereikt om De Vijver Media volledig over te nemen en dus de volledige eigenaar werd van de zenders VIER, VIJF, ZES en het productiehuis Woestijnvis. De transactie werd aangemeld voor goedkeuring bij de bevoegde mededingingsautoriteiten.

Via De Buren baat Mediahuis sinds 2017 tevens Evenaar uit, een digitale televisieomroep met Vlaams bereik.

2.2.2.3        Geschreven pers

Mediahuis bundelt de vroegere printactiviteiten van Corelio en Concentra nv. Het betreft de kranten Het Nieuwsblad/De Gentenaar, De Standaard, Het Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen en de bijhorende wekelijkse publicaties De Standaard Magazine, ds Weekblad, Het Nieuwsblad Magazine, Sjiek, Citta en De Markt, alsook de gratis bladen Rondom en Rondom Magazine.

Het gratis dagblad Metro, maakt door een belang van 50% dat Mediahuis bezit in Mass Transit Media deel uit van de groep. Persagentschap Belga nam een deel van de redactie over, maar sommige pagina’s worden nog intern gemaakt.

De drukkerij Coldset Printing Partners en de drukportefeuilles van Corelio en Concentra worden eveneens overgenomen door Mediahuis.

In 2018 nam Mediahuis Thema Media over, een uitgever gespecialiseerd in huis-aan-huisbladen in Vlaams-Brabant en Limburg. Themamedia geeft titels uit als Thema Nieuws, Thema Deluxe, De Smaakgids, Zin in ’t leven, Aarschot Actueel, Leuven Actueel, Tienen Actueel en tal van andere lokale bladen.[206]

2.2.2.4        Internet

Mediahuis deelt zijn productaanbod onder in nieuwsmerken, classifieds en topicals.

Onder de eerste categorie vallen de online versies van de dagbladen hbvl.be, gva.be, nieuwsblad.be en standaard.be.

Onder classifieds worden de zoekertjessite jobat.be, vroom.be, zimmo.be en koopjeskrant.be gerekend. In april 2018 werden Hebbes en Zimmo één immobiliënwebsite. Het merk Hebbes verdween.

De thematische websites xpats.com (The Bulletin), Made in (een digitaal platform dat gerichte bedrijfsinformatie brengt over en voor de verschillende economische regio’s in Vlaanderen), jetmagazine.gva.be, jetmagazine.hbvl.be en inmemoriam.be worden tot de topicals gerekend.

Door de overname van verschillende activiteiten van Concentra en Corelio in 2017 kwamen hier nog enkele sites bij. Zo is er de participatie van 50% in Exuvis die de website cityfashion.be beheert. Ook de website van Rondom, de regionale TV zenders en Nostalgie behoren via participaties tot Mediahuis.

De websites van VIER, VIJF, ZES, en afgeleiden werden mee aan Telenet overgedragen.

2.2.2.5        Divers en crossmediaal aanbod

De reclameregie van Mediahuis wordt gevoerd door Mediahuis Connect.

Mediahuis Connect en De Persgroep Advertising bundelen hun krachten via Dailymetrie®, de dagelijkse meting van het multimediaal bereik van nieuwsmerken in België, om adverteerders en mediaprofessionals inzichten te bieden over het bereik van de nieuwsmerken via al hun platformen.

In 2016 startte Mediahuis Connect samen met De Persgroep Advertising, IPM Advertising, Pebble Media, Proximus Skynet Advertising, Rossel Advertising, Roularta Media en Trustmedia met een geautomatiseerd aankoopplatform voor digitale media: buymedia.be.

Mediahuis Connect maakt ook deel uit van Mobile Premium, een digitale marktplaats van kwalitatieve sites voor advertenties op mobiele devices.

The Pool is een crossmediale reclameregiecel van SBS Belgium en Mediahuis.

Mediahuis heeft een 50% belang in Regionale TV Media voor het werven van reclame voor regionale tv. Het is via De Vijver (cycling) deels eigenaar van enkele Vlaamse wielerklassiekers.

Gelijktijdig met de verkoop van De Vijver Media aan Telenet richtten SBS Belgium en Mediahuis via een 50/50 joint venture een reclameregie op die commerciële partners online video-oplossingen en een cross-mediaal aanbod zal bieden.

2.2.2.6        Aanbod buiten Vlaanderen

Nederland is de voornaamste buitenlandse markt voor Mediahuis. De groep nam in februari 2015 het Nederlandse NRC Media (dat o.a. NRC Handelsblad, de ochtendkrant nrc.next en tal van digitale varianten overkoepelt) over.

Mediahuis is sinds 2017 eigenaar van Concentra Media Nederland. Binnen deze onderneming zijn enerzijds Media Groep Limburg (regionale kranten De Limburger en Limburgs Dagblad) en anderzijds A&C Media (huis-aan huisbladen) te vinden. Mediahuis nam het belang van Concentra over, die vooraf het belang van de Limburgse investeringsmaatschappij LRM in Concentra Media Nederland overgekocht had.

Ten slotte verwierf Mediahuis in 2017 ook een meerderheidsbelang in de Telegraaf Media Groep (TMG). Deze omvat naast de krant De Telegraaf ook Metro, verschillende regionale kranten, de tijdschriften Privé, Vrouw, AutoVisie en verschillende online platformen. Mediahuis besliste begin 2018 TMG van de beurs te halen.[207] Meer informatie over deze overname is te vinden in 3.4 De Vlaamse sector in een internationale context.

Op die manier is Mediahuis, na De Persgroep, de tweede grootste uitgever in Nederland geworden.

Via Audiopresse heeft Mediahuis een belang in RTL Belgium nv, een commerciële omroep voor de Franstalige gemeenschap in België.

Ook de participatie van 50% in het Nostalgie Belgique-radionetwerk dat de Franstalige Nostalgie uitbaat, heeft Mediahuis in 2017 overgenomen van Corelio.

Eind 2017 nam Mediahuis een minderheidsparticipatie in Jellow, een Nederlandse jobwebsite waar freelancers en opdrachtgevers elkaar vinden.[208]

2.2.3       Overzicht merken Mediahuis

Merknaam

Radio

 

Televisie

 

 

Dagbladen

Periodieke bladen

Internet

Internet

Mobiel Internet

Mobiel internet

Regie

Andere

 

C+A

D

Ct

A

D

C+A

C+A

C+A

D

C+A

D

 

 

Nostalgie/Nostalgie.eu

V

-

-

-

-

-

-

V

-

V

-

-

-

ATV

-

-

R

R

-

-

-

R

-

r

-

-

-

ROB-TV

-

-

R

R

-

-

-

R

-

 

-

-

-

TVL

-

-

R

R

-

-

-

R

-

r

-

-

-

TV Oost

-

-

R

R

-

-

-

R

-

r

-

-

-

Evenaar

-

-

V

V

-

-

-

V

-

 

-

-

-

DE STANDAARD + DE STANDAARD MAGAZINE + DS WEEKBLAD

-

-

-

-

-

V

V

v

 

v

-

-

-

HET NIEUWSBLAD/ DE GENTENAAR + HET NIEUWSBLAD MAGAZINE+ FAN

-

-

-

-

-

V

V

v

 

v

-

-

-

HET BELANG VAN LIMBURG+ SJIEK+DE MARKT

-

-

-

-

-

R

R

r

 

R

-

-

-

GAZET VAN ANTWERPEN+ CITTA+ DE MARKT

-

-

-

-

-

R

R

r

 

R

-

-

-

ZIMMO

-

-

-

-

-

-

v

v

-

-

-

-

-

VROOM

-

-

-

-

-

-

-

v

-

-

-

-

-

The Bulletin

-

-

-

-

-

-

-

i

-

-

-

-

-

JET MAGAZINE

-

-

-

-

-

-

R

v

-

-

-

-

-

RONDOM

 

-

-

-

-

-

R

r

-

-

-

-

-

FLANDERS TODAY

-

-

-

-

-

-

-

i

-

-

-

-

-

CITYFASHION.BE

-

-

-

-

-

-

-

v

-

-

-

-

-

INMEMORIAM.BE

-

-

-

-

-

-

-

v

-

-

-

-

-

JOBAT.BE

-

-

-

-

-

-

-

v

-

-

-

-

-

KOOPJESKRANT.BE

-

-

-

-

-

-

-

v

-

-

-

-

-

MADEIN[…].BE

-

-

-

-

-

-

-

r

-

R

-

-

-

The Pool

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

Mediahuis Connect

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

Tabel 54: Productoverzicht Mediahuis nv[203] Rousseau, S., Sephiha, M., De Tijd, “Mediahuis speelt divisie hoger in Nederland”, 20 oktober 2016.

[204] Mediacore heeft ook een participatie van 70,46% in Mediacore Next.

[205] In de NBB neergelegde geconsolideerde jaarrekening over 2017 wordt De Vijver Media nog vermeld. Deze figuur geldt onder voorbehoud van de goedkeuring van de betrokken mededingingsautoriteit.

[206] Mediaspecs, “Mediahuis neemt Themamedia over”, 8 augustus 2018, http://www.mediaspecs.be/mediahuis-neemt-themamedia-over/.

[207] De Standaard, “Be-ursexit voor TMG”, 19 januari 2018.

[208] Mediaspecs, “Mediahuis investeert 1,5 miljoen euro in Nederlands matchingplatform voor freelancers”, 5 oktober 2017, https://www.mediaspecs.be/mediahuis-investeert-15-miljoen-euro-nederlands-matchingplatform-freelancers/.