7.3. Investeren in leiderschaps- en talentontwikkeling

7.3.1. De VRT werkt een programma voor leidinggevenden uit

De VRT stelt dat leidinggevenden belangrijk zijn bij het opbouwen van een nieuwe bedrijfscultuur. Vanuit de HR-afdeling werden ze in 2017, op het vlak van leidinggeven, ondersteund op verschillende manieren:

  • een vragenlijst over de verschillende thema’s waarmee leidinggevenden feedback konden vragen aan hun afdelingen (dit als barometer van waar ze vandaag als team staan);
  • een vragenlijst over vier leiderschapsrollen (leider, manager, ondernemer en “people coach”) waarover leidinggevenden feedback konden vragen aan hun medewerkers, collega’s, leidinggevenden en klanten;
  • individuele begeleidingstrajecten (voor 30 leidinggevenden);
  • teambegeleiding;
  • het meten van competenties van medewerkers met het oog op een nieuwe functie. (Op basis van vrijwillige deelname aan deze meting kunnen adviezen geformuleerd worden voor de ontwikkeling van de betrokken medewerkers.)

Vanuit de HR-afdeling werd gefocust op het versterken van de leidinggevende vaardigheden en het ondersteunen van samenwerkingsdynamieken in de praktijk van de dagelijkse werking.

De performantiemaatstaf blijkt hiermee behaald te zijn.

 

7.3.2. De VRT werkt een programma van loopbaan- en mobiliteitsmanagement uit

De VRT wil leidinggevenden en medewerkers de gelegenheid geven om een loopbaancoaching op te starten. Op die manier wil de omroep nagaan welke talenten van medewerkers mogelijk onderbenut worden. Dat biedt medewerkers eventueel de gelegenheid om een nieuwe functie op te nemen binnen de organisatie, zich verder te ont- wikkelen en zo inzetbaar te blijven in een continu veranderende omgeving.

Sinds 2017 biedt de VRT de mogelijkheid aan medewerkers om loopbaancoaching te volgen. 17 medewerkers maakten hiervan gebruik.

In 2017 was de gemiddelde mobiliteitsgraad 4,7%. Dat betekent dat 112 medewerkers intern van opdracht veranderden, waarvan 95 structureel en 17 tijdelijk. 60 van deze opdrachten werden begeleid door VRT jobs.

De performantiemaatstaf blijkt hiermee behaald te zijn.