Financiële betrekkingen tussen de ondertekenende partijen

De financiële planning en sturing binnen de VRT gebeurt volgens de bedrijfseconomische principes. Het financieel plan van deze beheersovereenkomst (zie bijlage 2 van de beheersovereenkomst) wordt daarom opgesteld conform de regels van de statutaire jaarrekening. Dit is voor de controleorganen de garantie voor een perfecte transparantie tussen de interne en de externe financiële rapportering.

De VRT verbindt er zich toe de nodige reconciliaties uit te voeren met andere externe rapporteringen (VOI/ESR). De ESR-tabel in bijlage 3 van de beheersovereenkomst mag geen invloed ondervinden van de toekomstige herstructureringskost.

De VRT mag, indien zij dat nodig acht, de financiering van de openbare omroepopdracht aanvullen met specifieke financiering die haar door overheidsinstellingen wordt toegekend.

Beoogde resultaat: De VRT behaalt jaarlijks minstens het cumulatieve resultaat over de duur van de beheersovereenkomst conform het financiële plan in bijlage van de beheersovereenkomst

NIET VAN TOEPASSING

De financiële toestand wordt volgens de VRT door het Rekenhof geëvalueerd.

 

Beoogde resultaat: De VRT engageert zich bij het nastreven van de organisatiedoelstellingen, tot het realiseren van het gebudgetteerde ESR-resultaat. Er wordt wel abstractie gemaakt van de impact van het dossier gebouwen op het ESR-resultaat

NIET VAN TOEPASSING

De financiële toestand wordt volgens de VRT door het Rekenhof geëvalueerd.