7.2. Inzetten op een toekomstgericht werking en participatieve bedrijfscultuur

7.2.1. De VRT werkt een HR-beleidsplan uit

De VRT stelt dat 'Fier op de VRT' de overkoepelende naam is voor het veranderingstraject van de VRT-bedrijfscultuur. Het traject focust op het realiseren van vooruitgang op 15 thema’s die een weerspiegeling zijn van de bedrijfscultuur waarnaar de VRT streeft.

In het voorjaar organiseerde de VRT een tweedaagse voor 238 leidinggevenden en experten. Zij volgden verschillende sessies met als doel geïnspireerd te worden en zelf te ondervinden wat een andere cultuur voor henzelf en hun teams zou kunnen betekenen.

Elke afdeling in het bedrijf koos vervolgens de thema’s waarrond ze in 2017 wilden werken en zich engageerden, rekening houdend met de eigen prioriteiten en context. Over het algemeen waren de belangrijkste thema’s waarvoor gekozen werd: vertrouwen opbouwen, samenwerken, feedback geven, leiderschap tonen, diversiteit versterken en ondernemerschap stimuleren.

In de loop van het jaar werden talloze initiatieven opgestart, gaande van Fier op de VRT-dagen voor een hele afdeling (voor inspiratie en beleving rond de gekozen thema’s), specifieke workshops rond feedback, vertrouwen, ondernemerschap, ..., diepgaande oefeningen waarbij de hele werking van een afdeling onder de loep werd genomen, afname van vragenlijsten om te evalueren waar men op de 15 thema’s stond om vervolgens verdere actie(s) te ondernemen, persoonlijke en team-coachings, e.d. . In totaal namen meer dan 1.300 medewerkers hieraan deel. Daarnaast werd sterk ingezet op de begeleiding van leidinggevenden.

De VRT slaagde er in om de bewustmaking rond de gewenste cultuurverandering te realiseren. Sommige afdelingen konden grote stappen zetten, anderen zetten voorzichtiger stappen.

De vraag naar begeleiding en ondersteuning nam exponentieel toe. Dat betekent dat “de wil om te veranderen” en “daadwerkelijk actie te ondernemen” sterk leeft in de organisatie. De VRT wil enerzijds haar inspanningen verderzetten, zowel in de diepte (focussen op echte gedragsverandering), als in de breedte (iedereen bereiken) en anderzijds de reeds gerealiseerde verandering verankeren in de dagelijkse werking.

De performantiemaatstaf blijkt hiermee behaald te zijn.