Toezichtsrapport VRT - 2015

Uit de rapportering door de VRM blijkt dat de VRT het overgrote deel van de doelstellingen heeft behaald.

Slechts enkele onderdelen van doelstellingen werden (net) niet behaald. Het gaat onder meer om: 

  • De doelstelling inzake streefcijfers voor personeelsbestand, meer specifiek personen met een handicap (1,2% i.p.v. 1,5%) nieuwe Vlamingen (2,9% i.p.v. 4%), vrouwen (39% i.p.v. 40%) en vrouwen in het management (22% i.p.v. 33%) werd niet behaald.
  • De doelstelling inzake het beschikbaar stellen van ondertitels voor doven en slechthorenden (SD 4) op andere platformen (dan televisie) tegen eind 2015 is ook niet behaald.

In zijn aanbeveling stelt de VRM dat de openbare omroep het bestaande permanent meetsysteem verder zou moeten uitbouwen om ervoor te zorgen dat het niet behalen van bepaalde onderdelen van doelstellingen tijdig kan gedetecteerd worden.

Het rapport werd op 12 juli toegelicht in de Commissie Media van het Vlaams Parlement. 

Over de beheersovereenkomst van de VRT met de Vlaamse gemeenschap:

De beheersovereenkomst 2012 - 2016 is in 2015 aangepast.

Na overleg met de minister van Media is de aanpassing van de overheidsfinanciering gepaard gegaan met de aanpassing van een aantal doelstellingen.

De VRM is hiervan op de hoogte gebracht door de minister van Media.