7. Conclusie en aanbeveling

 

De VRT heeft quasi alle doelstellingen behaald.  

 

De doelstellingen inzake aanbod en bereik (doelstellingen 1 en 3), het opzetten van samenwerkingsverbanden met publieke en private partners (doelstelling 7), de profilering van de televisienetten (doelstelling 11), het thematisch online aanbod (doelstelling 14),  en doelstellingen inzake samenwerking in het kader van cultuur (doelstelling 18), cultuuraanbod (doestelling 19) en sportaanbod (doelstelling 20) zijn aangepast na overleg met de Minister van Media. Deze doelstellingen zijn zo in 2015 behaald.

 

Voor de doelstelling inzake het bereik op maandbasis van 40% Vlaamse surfers en minstens 30% binnen elke relevante doelgroep kon de VRT wegens technische problemen geen cijfers overmaken voor de periode januari tot en met juli 2015. Vanaf augustus waren cijfers beschikbaar van de CIM-Internetstudie en werd de doelstelling in die periode behaald. 

Volgende doelstellingen zijn (net) niet behaald: 

 

  • De doelstelling inzake het beschikbaar stellen van ondertitels voor doven en slechthorenden (SD 4) op andere platformen (dan televisie) is niet behaald. Eind 2015 was het nog niet mogelijk om de ondertiteling van T888 op te nemen in de videostreaming op alle VRT-websites, maar er is wel een stappenplan opgemaakt. De norm voor nieuws- en duidingsprogramma's is net niet behaald (99,95% in plaats van 100% wegens extra nachtelijk journaal na de aanslagen van Parijs.
  • De doelstelling inzake onder meer streefcijfers voor het personeelsbestand (SD31), meer specifiek voor personen met een handicap (1,2% in plaats van 1,5%) en nieuwe Vlamingen (2,9% in plaats van 4%) en vrouwen (39% van alle werknemers in plaats van 40% en 22% in het management in plaats van 33%) is niet behaald

 

AANBEVELING: De VRM stelt vast dat de VRT in het kader van het opvolgen van de strategische en operationele doelstellingen zeer goede resultaten heeft behaald. Voor een enkel onderdeel was er gedeeltelijk geen informatie beschikbaar en voor enkele andere is de doelstelling (net) niet behaald. De VRM stelt voor om een permanent meetsysteem verder uit te bouwen. Op die manier kan het niet behalen van onderdelen van doelstellingen beperkt of zelfs vermeden worden.