1.1. Radio

In de onderstaande Figuur 3: Waardeketen radio wordt schematisch weergegeven welke verschillende actoren er voor zorgen dat het publiek in Vlaanderen naar de radio kan luisteren.

Omroeporganisaties zenden radioprogramma’s uit waarin redactionele content en muziek elkaar afwisselen. Voor de aanmaak van redactionele content doen de omroeporganisaties beroep op programmamakers (o.a. journalisten en presentatoren, al dan niet in loondienst van de omroeporganisatie), die ondersteund worden door technici.  De muziek die wordt uitgezonden, wordt slechts sporadisch live in de studio uitgevoerd.

Radio-uitzendingen bevatten ook reclame. De inkomsten die de omroeporganisaties uit reclame verwerven financieren geheel of gedeeltelijk de werking van de organisatie. Via reclame wordt de aandacht van de luisteraar door de omroeporganisaties ten gelde gemaakt bij adverteerders. Dit verloopt via de tussenkomst van (interne of externe) reclameregies.

Opdat het radiosignaal door de luisteraars ontvangen kan worden, doet de omroeporganisatie ten slotte beroep op een omroepsignaaltransmissiedienst die het signaal uitzendt. 

Figuur 3 : Waardeketen radio - beschrijving figuur 3

Figuur 3 : Waardeketen radio