Minderjarigen

Commerciële communciatie gericht op minderjarigen

Algemeen

Commerciële communicatie die gericht is op kinderen en jongeren, moet voor hen duidelijk als zodanig herkenbaar zijn.

Video voornamelijk gericht op kinderen jonger dan 12 jaar

Als jouw video voornamelijk gericht is op kinderen jonger dan 12 jaar, dan gelden er extra regels. Je mag geen gebruik maken van productplaatsing en je mag geen logo’s van een sponsor tonen in jouw video.

 • Wanneer is een video voornamelijk gericht op kinderen jonger dan 12 jaar?

  De beoordeling of een video voornamelijk gericht is op kinderen jonger dan 12 jaar, gebeurt voor elke video afzonderlijk. Deze kwalificatie gebeurt aan de hand van verschillende criteria zoals het tijdstip van de terbeschikkingstelling, de vormgeving, de presentatie en de wijze van aankondiging.

 • Verbod op productplaatsing

  Video’s die voornamelijk gericht zijn op kinderen jonger dan 12 jaar mogen geen productplaatsing bevatten.

  Productplaatsing is elke vorm van audiovisuele commerciële communicatie die bestaat in het opnemen van, of het verwijzen naar, een product, dienst of handelsmerk in het kader van een video, tegen betaling of een soortgelijke vergoeding.

 • Verbod op logo's van sponsor in de video

  Het vermelden of het vertonen van een logo van een sponsor tijdens de video is verboden.

  Sponsoring is elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming of natuurlijke persoon aan de financiering van omroepdiensten, videoplatformdiensten, door gebruikers gegenereerde inhoud of programma’s, met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven.

Content (niet) geschikt voor minderjarigen

 • Zorg ervoor dat jouw video die ongeschikt is voor minderjarigen, niet door minderjarigen bekeken kan worden. Dit kan je bijvoorbeeld doen door een leeftijdscategorie toe te voegen bij het uploaden van je video op het platform.
 • Geef een inhoudsbeschrijving mee van potentieel ongeschikte elementen voor minderjarigen in jouw video.
 • Video’s waarin pornografische beelden of beelden van nodeloos geweld voorkomen, moeten versleuteld worden aangeboden.
 • Persoonsgegevens van minderjarigen die in deze context verzameld worden, mogen niet verwerkt worden voor commerciële doeleinden.