In het jaarverslag wordt vooreerst een algemeen beeld geschetst van de organisatie. In het een tweede deel wordt o.a. uitvoerig ingegaan op de wijzigingen in het reglementair kader. Ook staan we stil bij de rol van de VRM als aanspreekpunt en kenniscentrum binnen de Vlaamse mediasector.

Ook de beslissingen van de algemene kamer en kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen worden uitvoerig besproken.

De activiteiten van de VRM m.b.t. de economische analyse van de mediasector komen aan bod in het vijfde hoofdstuk van het jaarverslag. Centraal staan hier het rapport Mediaconcentratie in Vlaanderen, de markanalyse, de samenwerking met andere nationale regelgevende instanties (NRI's) en de netneutraliteit.

Ook de werkzaamheden rond het jaarlijkse toezichtsrapport op de naleving van de beheersovereenkomst door de openbare omroeporganisatie, worden kort aangeraakt.

Tot 30 juni 2024 is ons land voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Ook de VRM beweegt zich reeds jaren op het Europees toneel. Over de contacten die de VRM heeft op dit vlak kan je meer lezen in het hoofdstuk 'Contacten met andere instanties'.

We bespreken ook nog kort de belangrijkste activiteiten rond het Content Creator Protocol. In december 2023 voerde de VRM een onderzoek naar de aanduiding van commerciële communicatie op de online video's van de Vlaamse content creators. Uitleg bij het onderzoek en de onderzoeksresultaten kunnen via volgende links geraadpleegd worden:
Tekst onderzoek december 2023 CCP (VRM)
Onderzoeksresultaten december 2023 CCP (VRM)

Op het einde van het jaarverslag situeren we ook enkele nieuwe uitdagingen, bedenkingen en aanbevelingen.

We starten het jaarverslag met een kort overzicht van de belangrijkste cijfers ('het jaarverslag in een notendop'). We bieden deze cijfers graag ook aan in onderstaande infografiek.

Infografiek Jaarverslag 2023