Bijlage 2: Overzicht van deontologische tips

De adviesraad gaf alle medewerkers van VRT NWS gezamenlijk deontologische tips via e-mail over deze onderwerpen:

  • omgaan met karikaturen tijdens carnaval
  • het tonen van privacygevoelige informatie
  • de betrouwbaarheid van enquêtes en peilingen
  • het tonen van Mohammedcartoons
  • het conflict in Nagorno-Karabach