4 Stimulering van diversiteit: mogelijke remediëring en beleidsaanbevelingen

Indien de beleidsmakers van oordeel zijn dat remediëring van mediaconcentratie en stimuleren van diversiteit aan de orde zijn, zijn er verschillende pistes die onderzocht kunnen worden.

Gebaseerd op de typologie van de Zweedse onderzoeker Jens Cavallin brengt onderstaande tabel de verschillende mogelijkheden onder in 5 categorieën.[332] Daarbij worden er telkens voorbeelden gegeven van maatregelen die momenteel in Vlaanderen (of België) reeds van toepassing zijn. Deze voorbeelden worden daarna verder uitgelegd.

Categorie

Toelichting

Toepassing in Vlaanderen

Restricties

bv. eigendomsrestricties

 • Eigendomsrestricties
 • Redactionele onafhankelijkheid/verantwoordelijkheid
 • Regulering
 • Netneutraliteit
 • Overschakeling op DAB+ als voorwaarde voor verlenging erkenning

Tegengewicht

Inspanningen om het publiek een alternatief aanbod beschikbaar te stellen

 • Bevordering van Europese en onafhankelijke producties
 • Must-carryverplichting, must-offerverplichting, evenementenregeling en vrije nieuwsgaring
 • Openbare omroeporganisatie VRT
 • Fonds Pascal Decroos
 • Vlaams Journalistiek Fonds
 • Levensbeschouwelijke programma’s
 • Ondertitelingsverplichtingen

Economische

tussenkomst

bv. belastingverlaging, financiële steunmaatregelen

 • MediAcademie
 • Steun aan regionale televisieomroeporganisaties
 • Stimuleringsregeling van de audiovisuele sector
 • Projectsteun voor media-initiatieven
 • Screen Flanders
 • Federale economische maatregelen

Transparantie

bv. rapporteringsplicht

 • Mediaconcentratierapport
 • Nazicht van de beheersovereenkomst VRT
 • Erkenningen, zendvergunningen en kennisgevingen
 • Kenniscentrum, Elektronisch Nieuwsarchief en Mediawijs.be
 • Diamondproject
 • Netneutraliteit

Organisatorische maatregelen

bv. oprichting regulator

 • Oprichting VRM
 • Belgische en Europese Mededingingsautoriteit

Tabel 108: Categorieën remedies volgens Cavallin

Hieronder wordt bij elke categorie van remedies toelichting gegeven, en worden onder een aparte subtitel uitbreidingsmogelijkheden gegeven. In sommige gevallen krijgen deze extra aandacht en worden ze aangegeven als beleidsaanbeveling.[332] Jens Cavallin (1998), European Policies and Regulations on Media Concentration.