Voorwoord

2018 was een druk en boeiend jaar voor onze organisatie. Het jaar ging van start met een grote bedrijvigheid op radiovlak. Eind 2017 verkregen vele lokale radio-omroeporganisaties een erkenning van de mediaminister. De VRM slaagde erin om de grote toestroom aan vergunningsdossiers snel en adequaat af te handelen. Verderop in het jaar stond dan weer de digitalisering van het radiolandschap centraal. Mede dankzij de toekenningen door de VRM werd het aanbod op DAB+ uitgebreid met de 5A- en 5D-frequenties.

In 2018 werd in Europa de nieuwe Audiovisuele Mediarichtlijn in zijn definitieve plooi gelegd. Uiteraard heeft de VRM dit dossier van zeer nabij opgevolgd. Dit resulteerde onder andere in een zogenaamd "Question and answer"-document op onze website waarin we ingaan op de belangrijkste evoluties en nieuwigheden in de richtlijn. Hoe deze nieuwe richtlijn finaal zal worden omgezet in de eigen Vlaamse regelgeving is op dit moment nog niet duidelijk. De volledige omzetting moet ten laatste tegen september 2020 rond zijn. De omzetting van deze richtlijn naar het Vlaamse Mediadecreet raakt de VRM in het hart van zijn werking. De VRM zal zijn visie over die omzetting duidelijk formuleren en is bereid om actief mee te werken aan het formuleren van de nieuwe Vlaamse regelgeving. Wat de toepassing van de regels op platformen zoals Youtube betreft, zal de VRM op eigen initiatief met de sector in overleg treden.

Het voorbije jaar werd opnieuw goed samengewerkt met de andere Belgische media- en telecomregulatoren, dit in het kader van een nieuwe marktanalyse. De samenwerking was intens en leidde ertoe dat enkele operatoren hun netwerk voor andere partijen moeten openstellen. Een beslissing vooral met de belangen van de consument in het achterhoofd.

Eind 2018 publiceerden we het rapport Mediaconcentratie in Vlaanderen. De VRM stelde vast dat de mediaconsument nog amper keuze heeft. De Vlaamse mediamarkt is bijna volledig in handen van slechts 5 mediagroepen. Niet alleen deze boodschap kreeg de nodige weerklank, het rapport zelf werd veelvuldig geraadpleegd. Bij heel wat media- en communicatieprofessionals en studenten is ons jaarlijks rapport een echt naslagwerk geworden, een referentie. Wie mee wil zijn met de actuele structuren van onze Vlaamse mediasector, die leest ons rapport. Cijfers zeggen op dat vlak zeer veel; het recentste rapport werd in één maand tijd reeds meer aangevraagd dan het rapport 2017 in een heel jaar. Interesse die we koesteren en waar we zeer fier op zijn!

De VRM legde de voorbije jaren reeds een lang traject af. Waar de VRM aanvankelijk louter als een toezichthouder, en door sommigen misschien ook als boeman, werd beschouwd, is deze perceptie de voorbije jaren duidelijk gekeerd. De VRM wordt steeds meer als een echt kenniscentrum aanzien. De honderden bestellingen van het rapport Mediaconcentratie in Vlaanderen, de grote interesse in ons jaarlijks symposium, de vele gastlezingen die vanuit hogescholen en universiteiten worden aangevraagd, de 'likes' en 'retweets' op onze Twitter-account, ... het zijn maar enkele voorbeelden en toonbeelden van de groeiende interesse in de werking en de expertise die in onze organisatie huist.

We blijven echter niet op onze lauweren rusten en evolueren mee met onze tijd. De VRM durft het aan om een pioniersrol aan te nemen. Zo hebben we sinds eind 2018, als eerste agentschap van de Vlaamse overheid, een eigen verzendlijst op Whatsapp. Een nieuw kanaal om het om het nieuws van de VRM en de belangrijkste evoluties en studies in de mediasector op te volgen.

Wat de interne organisatie van de VRM betreft werd de samenstelling van de algemene kamer het voorbije jaar gewijzigd. Op dit vlak is geopteerd om de bestaande ploeg, die reeds vele jaren goed en consequent werk verricht, te behouden. De enige wijziging situeert zich in het voorzitterschap van de kamer. Carlo Adams werd aangesteld als nieuwe voorzitter, Peter Sourbron als ondervoorzitter. Omroepen mogen de komende jaren een verdergezet en onderbouwd beslissingenbeleid van de kamer verwachten.

Audit Vlaanderen heeft in 2018 het risicomanagement van de VRM geauditeerd. Het voorbije jaar werd dan ook hard gewerkt aan het identificeren en kwantificeren van risico's die verbonden zijn aan onze organisatie en het opstellen van de nodige beheersmaatregelen. De VRM heeft een zeer goede score behaald en behoort momenteel tot de top 5 van de Vlaamse overheid. Een resultaat om terecht trots op te zijn.

Matthias Storme (voorzitter raad van bestuur)
Joris Sels (gedelegeerd bestuurder)