Het jaarverslag in een notendop

De algemene kamer van de VRM nam in 2018 46 beslissingen. In hoofdzaak handelden de beslissingen niet over commerciële communicatie. Er is een opmerkelijke stijging van beslissingen naar aanleiding van klachten met betrekking tot het medium radio. Waarschijnlijk kan dit verklaard worden door het gegeven dat op 1 januari 2018 de erkenningen van de particuliere lokale en netwerkradio-omroeporganisaties, verleend na een volledig nieuwe erkenningsronde in 2017, van kracht werden. De kandidaten die geen erkenning bemachtigd hebben, houden nauwgezet in het oog of hun concurrent de regelgeving ter zake wel naleeft.

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen nam in 2018 4 beslissingen. Deze beslissingen waren allen het gevolg van een bij de VRM ingediende klacht.

Het overgrote deel van de in 2018 genomen beslissingen zijn het gevolg van ambtshalve onderzoek. Het voorbije jaar voerde de VRM maar liefst 295 monitoringsopdrachten uit bij de openbare, regionale en particuliere televisie-omroeporganisaties. Er waren 466 opnamemomenten bij de openbare en particuliere radio-omroeporganisaties.

Aan het einde van dit jaarverslag situeert de VRM nog enkele bedenkingen en aanbevelingen. Deze hebben te maken met de (implementatie van de) nieuwe Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten, Youtubers en video-sharing platforms in Vlaanderen, de marktanalyse, mediaconcentratie en de stimuleringsverplichting voor niet-lineaire televisieomroeporganisaties.