4 Stimulering van diversiteit - mogelijke remediëring en beleidsaanbevelingen

Indien de beleidsmakers van oordeel zijn dat remediëring van mediaconcentratie en stimuleren van diversiteit aan de orde zijn, zijn er verschillende pistes die onderzocht kunnen worden.

Gebaseerd op de typologie van de Zweedse onderzoeker Jens Cavallin brengt onderstaande tabel de verschillende mogelijkheden onder in 5 categorieën.[238] Daarbij worden er telkens voorbeelden gegeven van maatregelen die momenteel in Vlaanderen (of België) reeds van toepassing zijn. Deze voorbeelden worden daarna verder uitgelegd.

Categorie

Toelichting

Toepassing in Vlaanderen

Restricties

bv. eigendomsrestricties

 • Regulering
 • Toepassing artikelen 189-192/3, van het Mediadecreet
 • DVB-T: wholesale model
 • Signaalintegriteit
 • Netneutraliteit

Tegengewicht

Inspanningen om het publiek een alternatief aanbod beschikbaar te stellen

 • Must-carryverplichting, must-offerverplichting, evenementenregeling en vrije nieuwsgaring
 • Openbare omroeporganisatie VRT
 • Fonds Pascal Decroos
 • Levensbeschouwelijke programma’s
 • Ondertitelingsverplichtingen

Economische

tussenkomst

bv. belastingverlaging, financiële steunmaatregelen

 • MediAcademie
 • Steun aan regionale televisieomroeporganisaties
 • Stimuleringsregeling van de audiovisuele sector
 • Projectsteun voor media-initiatieven
 • Screen Flanders

Transparantie

Rapporteringsplicht

 • Mediaconcentratierapport
 • Nazicht van de beheersovereenkomst VRT
 • Erkenningen, zendvergunningen en kennisgevingen
 • Kenniscentrum, Elektronisch Nieuwsarchief en Mediawijs.be
 • Diamondproject
 • Netneutraliteit

Organisatorische maatregelen

bv. oprichting regulator

 • Oprichting VRM
 • Belgische en Europese Mededingingsautoriteit

Tabel 114: Categorieën remedies volgens Cavallin

Hieronder wordt bij elke categorie van remedies toelichting gegeven, en worden onder een aparte subtitel uitbreidingsmogelijkheden gegeven. In sommige gevallen krijgen deze extra aandacht en worden ze aangegeven als beleidsaanbeveling.

[238] Jens Cavallin (1998), European Policies and Regulations on Media Concentration.