3.1.1.1 Verticale, horizontale en crossmediale integratie

Met uitzondering van een aantal gastprogramma’s verzorgen de meeste radio-omroeporganisaties de productie van hun eigen programma’s. Radiozenders zijn dan ook verticaal geïntegreerde ondernemingen. Voor de reclameregie en omroepsignaaltransmissie doen sommige radio’s wel beroep op andere ondernemingen.            

Wat betreft de horizontale integratie zijn er op landelijk vlak zeer weinig spelers en is er dus hoge concentratie. Op lokaal vlak zijn er in totaal veel spelers, maar aangezien ze elk actief zijn binnen kleinere zendgebieden, kunnen we toch vaak van een geografisch monopolie spreken. Bij de lokale radio’s is er ook sprake van ketenvorming, maar door de aanpassing van het Mediadecreet zal dat in de toekomst onmogelijk gemaakt worden. De toekomstige introductie van vier netwerkradio’s kan de concentratie in de radiosector verlagen.

Er bestaat een grote mate van crossmediale integratie: VRT en Medialaan bieden nog tal van andere producten en diensten aan die losstaan van de radiomarkt. Dit zal in de toekomst nog toenemen, aangezien Vlaanderen Eén opgenomen wordt in de Mediahuisgroep, en SBS een licentie voor een netwerkradio toegewezen kreeg,  Bovendien zijn alle radiozenders online aanwezig via websites en sociale mediaprofielen. Ook op de mobiele applicatiemarkt zijn de radiozenders actief.

Lokale radio’s zijn in het merendeel van de gevallen minder crossmediaal geïntegreerd en focussen veeleer op radio-omroepactiviteiten, hoewel sommige lokale radio’s gelinkt zijn aan lokale reclamebureaus en/of een website hebben.       

Wat de distributieschakel betreft, verzorgt Norkring niet enkel de distributie van de radiozenders van de openbare omroep maar ook de tv-zenders. Ook DAB en DAB+-distributie wordt door Norkring verzorgd.