Het jaarverslag in een notendop

De algemene kamer van de VRM nam in 2017 46 beslissingen. Het overgrote deel van deze beslissingen had te maken met commerciële communicatie. Wat televisie betreft sprak de algemene kamer 13 maal een waarschuwing uit, er werd voor een totaal van 90.250 euro aan geldboetes opgelegd. Bij de radio-beslissingen werd voor 2.000 euro aan geldboetes opgelegd, 8 erkenningen werden ingetrokken, 1 geschorst.

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen nam in 2017 5 beslissingen. Al deze beslissingen waren het gevolg van een bij de VRM ingediende klacht. 

Het overgrote deel van de in 2017 genomen beslissingen zijn het gevolg van ambtshalve onderzoek. Het voorbije jaar voerde de VRM maar liefst 303 monitoringsopdrachten uit bij de openbare, regionale en particuliere televisie-omroeporganisaties. Er waren 298 opnamemomenten bij de openbare en particuliere radio-omroeporganisaties.

Aan het einde van dit jaarverslag situeert de VRM nog enkele bedenkingen en aanbevelingen. Deze hebben te maken met de erkenningsronde voor lokale en netwerkradio-omroeporganisaties en politieke commerciële communicatie tijdens de sperperiode.